store.bg - бързо, лесно и удобно
store.bg - бързо, лесно и удобно
Грижа за клиента   |   За контакти
Начало   Книги    Сиби    Едноличен търговец - Захари Торманов
Категории
Търсене
Книги

Едноличен търговец

 
Внимание!
Продуктът е спрян от продажба и не се очакват нови наличности в близко бъдеще.
* Доставката се извършва с куриер до адрес, за повече информация щракнете тук.

* Можете да платите книгата в брой при получаване.
Продукт#7883
ТипКнига
Наличност
Издадена2006 г.
Издателство
Категории
КорицаМека
Страници544
ISBN9547303082
Алтернативни предложения
Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти 2012 - Захари Торманов - книга

Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти 2012Сиби
Цена:  21.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Второ издание ... В тази книга са поместени примерни образци на договорите, които се сключват от участниците в строително-инвестиционния процес в неговата цялост и логическа последователност. Строителството е обхванато изцяло, започвайки от договорите, с които се придобива собствеността или право на строеж върху парцел, преминавайки през договорите за проектиране, за строителен надзор, за строителство и завършвайки с предварителните и окончателни договори, чрез които се реализира на пазара построеното. Разгледани са и някои договори, които имат връзка с реализацията или ползването на недвижимите имоти, като например договорите за ...
Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти - Захари Торманов - книга

Договорът в строителството и сделките с недвижими имотиСиби
Цена:  21.00 лв.
В тази книга са поместени примерни образци на договорите, които се сключват от участниците в строително-инвестиционния процес в неговата цялост и логическа последователност. Строителството е обхванато изцяло, започвайки от договорите, с които се придобива собствеността или право на строеж върху парцел, преминавайки през договорите за проектиране, за строителен надзор, за строителство и завършвайки с предварителните и окончателни договори, чрез които се реализира на пазара построеното. Разгледани са и някои договори, които имат връзка с реализацията или ползването на недвижимите имоти, като например договорите за посредничество при сделки с ...
Договорът за организирано туристическо пътуване - Захари Торманов - книга

Договорът за организирано туристическо пътуванеСиби
Цена:  16.00 лв.
В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано туристическо пътуване, като са проследени всички „етапи” от битието му: преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение, неизпълнение, прекратяване. Разгледан е специфичният предмет на договора – предоставянето на туристически пакет, представляващ пакет от две или повече туристически услуги на обща цена, които се осъществяват по предварително определена програма. На основата на извършения анализ са направени множество предложения de lege ferenda. Книгата може да бъде полезна за туроператори, туристически агенти, доставчици на туристически ...
Прекратяване на договора - Захари Торманов - книга

Прекратяване на договораСиби
Цена:  16.00 лв.
Обект на анализ в книгата е прекратяването на договора в различните му разновидности. Разгледани са прекратяването на договора по взаимно съгласие, новацията, опрощаването, прекратителното условие и срок. Значително внимание е отделено на законово и договорно уредените случаи на едностранното прекратяване на договора. Различните видове договори, при които законът предвижда възможност за едностранно прекратяване, са групирани според признаците, които обосновават тази възможност и водят до специфични особености при прекратяването им и последиците от това. По-обстойно са разгледани отметнината, развалянето на двустранните договори, задатъкът, ...
Как се решава частноправен казус - Кристиан Таков - книга

Как се решава частноправен казусСиби
Цена:  17.00 лв.
Тази книга е посветена на решаването на казуси по частно право: гражданско право – обща част, облигационно, вещно, авторско, наследствено, трудово право и други. Тя обаче не е сборник с казуси, а е книга за методиката и подходите за решаване на юридически казуси. В първата част е очертан логическият път, по който се решава казусът: от формулирането на въпросите, през систематизирането на фактите, откриването и извличането на релевантните правни норми, подвеждането им към тях, до изводите и написването на решението. Във втората част са решени няколко казуса от областта на гражданското право, като са приложени описаните в първата част ...
Подбрана библиография по частно право 2006 - Кристиан Таков - книга

Подбрана библиография по частно право 2006Сиби
Цена:  4.80 лв.
Поради практическата си насоченост тази библиография не е пълна, а селективна. Подборът е правен не въз основа на качествата на съчиненията или от пристрастия. Единственият критерий е актуалността на книгите или статиите. Библиографията обхваща материалното частно право. Международното частно право, трудовото право и гражданският процес не са представени пълно. Публичноправните клонове и общотеоретичните въпроси са засегнати само фрагментарно и до­колкото съответните съчинения имат пряка връзка с частното право. Интересното в книгата е, че подредбата на съчиненията е по материи. При това е използвана йерархична структура от три нива, което ...
Мнимо представителство - Таня Йосифова - книга

Мнимо представителствоСиби
Цена:  15.00 лв.
Второ преработено и допълнено издание ... Актуалността на темата за мнимото представителство произтича от многото спорни въпроси, които тази фигура поставя в правната доктрина и в практиката. Централно място сред тях заема въпросът в кои случаи, въпреки липсата на представителна власт, сделката поражда правни последици между третото лице и представлявания. Книгата разглежда правната същност на т.нар. мнимо представителство в гражданското право, като е отделено внимание и на анализ на особеностите му в търговското право. Едновременно са използвани историческият и сравнителноправният метод на изследване. Разгледана е и анализирана богатата ...
Подпомагащата страна в съдебния исков процес - Камелия Цолова - книга

Подпомагащата страна в съдебния исков процесСиби
Цена:  16.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Предмет на изследване в тази книга е институтът на подпомагащата страна в съдебния исков процес. Необходимостта от актуално изследване на темата за подпомагащата страна е свързана основно с настъпилите промени в гражданскопроцесуалната правна уредба и влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс. Камелия Цолова фиксира своето внимание върху изясняване на процесуалната роля на третото лице-помагач в исковото съдопроизводство и условията за допустимост за участие в процеса на подпомагаща страна. Особено внимание, предвид основното му значение изобщо за института на подпомагащата страна, е отделено на правния интерес от допълнително ...
Търговски дружества. Персонални дружества. Дружествo с ограничена отговорност първо издание - Ангел Калайджиев - книга

Търговски дружества. Персонални дружества. Дружествo с ограничена отговорност първо изданиеСиби
Цена:  18.00 лв.
Предмет на анализ в тази книга са въпроси на дружественото право. Най-напред са изследвани общите положения, които се отнасят за всички видове търговски дружества, включително тези, свързани с тяхното учредяване, недействителност, вноски и контрол. След това последователно е разгледана проблематиката на учредяването и прекратяването, членствените правоотношения и органите на персоналните дружества – събирателното и командитното дружество, както и на дружеството с ограничена отговорност, което, независимо че е обявено от закона за капиталово дружество, разкрива и особености, характерни за персоналните дружества. Анализът на правната уредба ...
Облигационно право 2013 - обща част - Ангел Калайджиев - книга

Облигационно право 2013 - обща частСиби
Цена:  35.00 лв.
Учебникът по облигационно право - обща част, е плод на дългогодишна научна работа на автора. Предназначението му е не само да бъде учебник за студентите по право, но и да служи на практикуващите юристи, поради което в него е обхваната и критично анализирана богата съдебна и арбитражна практика. В шестото издание са отразени всички изменения в законодателството за последните три години, актуалната съдебна практика и литература. Ангел Калайджиев е професор по гражданско и търговско право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", доктор на юридическите науки. ...
Описание
Практически коментар и над 80 примерни образци
След успеха на книгата "Договорът. Практическо ръководство" от Захари Торманов на 28 февруари излиза от печат "Едноличен търговец" – нов практически коментар от същия автор. Всички, които желаят да се регистрират като еднолични търговци или вече развиват дейност като такива, могат да получат изчерпателна информация за правния режим на този най-разпространен вид търговец. Правните изисквания са разяснени на достъпен и за неюристи език, а съдържанието им е богато илюстрирано с примери. Множество бланки (повече от 80) – примерни образци на документи, подчертават практическата насоченост на коментара.
Процедурата по съдебна регистрация е разгледана подробно с приложени образци на заявлението за регистрация и всички останали необходими документи. Разгледани са въпросите кой може да бъде едноличен търговец, какви са предимствата и недостатъците на тази правноорганизационна форма, наборът от документи, които следва да се подготвят за регистрацията. Отделна глава е посветена на регистрацията в регистър БУЛСТАТ, Националната агенция за приходите и НОИ. Особен интерес представляват коментарът и примерните образци за последващи вписвания по партидата на едноличния търговец. Освен по-често срещаните (промяна на фирма, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, заличаване), са разгледани също и: вписване на прокурист, вписване на клон, поемане на предприятието от наследник, прехвърляне на търговското предприятие.
Втората част на ръководството се спира подробно на видовете договори – граждански и търговски, които неизбежно съпътстват дейността на едноличния търговец. Изяснени са основните особености и последици на съставянето, сключването, изпълнението и неизпълнението на договорите. Приложените образци обхващат най-разпространените договори в практиката на едноличния търговец - различни разновидности на продажбата, наем, заем за послужване, изработка; бланки на договор за строителство, за дистрибуция и за търговско посредничество.
В част трета са разгледани трудовите правоотношения в предприятието на едноличния търговец: обща характеристика на трудовото правоотношение, правна уредба на трудовия договор с примерни образци на различните му видове, както и на договорите за придобиване и повишаване на квалификацията. Специално място е отделено на режима на отпуските – видове, примерни молби и заповеди за разрешаване на ползването им. Не са пропуснати въпросите на трудовата дисциплина, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение, включително и защитата срещу незаконно уволнение.

Авторът на книгата Захари Торманов е адвокат с дългогодишна практика и преподавател в ЮФ на УНСС. Книгата безспорно ще бъде от голяма полза освен за юристи и счетоводители и за всеки, който упражнява търговска дейност като едноличен търговец.
Страници от тази книга
 
Съдържание
Въведение
Едноличен търговец. Регистрация. Промени
 • Същност на едноличния търговец
  • Същност на едноличния търговец (ЕТ)
   • Дееспособно физическо лице
   • Местожителство в Република България
   • Извършване по занятие на търговска дейност
  • Кой може да се регистрира като ЕТ
   • Положителните предпоставки
   • Ограничения
    • Е в производство за обявяване в несъстоятелност
    • Е невъзстановен в правата си несъстоятелен
    • Е осъдено за банкрут
    • Е лишено от правото да упражнява търговска дейност
    • Вече е регистрирано като едноличен търговец
    • Заема държавна служба или упражнява дейност, която е несъвместима с качеството "търговец"
   • Придобиване на търговска правоспособност
   • За кои дейности не е необходимо да се регистрира търговец
  • Предимства и недостатъци на едноличния търговец
   • Предимства на едноличния търговец
   • Недостатъци на едноличния търговец
   • Едноличен търговец или ЕООД
  • Индивидуализиращи белези на едноличния търговец
   • Фирма
   • Седалище и адрес на управление
   • Предмет на дейност
 • Съдебна регистрация на едноличния търговец
  • Същност и необходимост от съдебна регистрация
  • Процедура за съдебна регистрация на едноличен търговец
   • Снабдяване с удостоверение за уникалност на фирмата
   • Подготвяне на необходимите документи
    • Заявление
    • Образец от подписа
    • Декларация за обстоятелствата по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ
   • Заплащане на държавна такса
   • Подаване на документите в съда и образуване на фирмено дело
   • Съдебно решение и вписване в регистъра
   • Получаване на съдебното решение
  • Регистриране от лекар или зъболекар на едноличен търговец за упражняване на медицинска дейност
  • Регистриране на едноличен търговец за извършване на аптечна дейност
   • Обр. II–1. Заявление за регистрация на едноличен търговец
   • Обр. II–2. Образец от подписа на едноличния търговец
   • Обр. II–3. Декларация за обстоятелствата по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от ТЗ
   • Обр. II–4. Проект за съдебно решение за вписване на едноличен търговец
   • Обр. II–5. Заявление за вписване на едноличен търговец за упражняване на медицинска дейност
   • Обр. II–6. Заявление за вписване на едноличен търговец за извършване на аптечна дейност
   • Обр. II–7. Декларация за обстоятелствата по чл. 68 ЗЛАХМ
 • Регистрация в БУЛСТАТ, НАП и НОИ
  • Регистрация в регистър БУЛСТАТ
   • Срок и място за регистрация
   • Необходими документи
   • Вписване. Такса
   • Карта за идентификация
   • Вписване на промени в регистър БУЛСТАТ
   • Публичност на регистър БУЛСТАТ
  • Регистрация в Националната агенция за приходите (НАП)
  • Регистрация в НОИ
 • Вписване на промени за едноличния търговец. Заличаване от търговския регистър
  • Промяна на седалище и адрес на управление
   • Обр. IV–1–1. Заявление за вписване на промяна на адреса на управление
   • Обр. IV–1–2. Заявление за вписване на промяна на седалището и адреса на управление
  • Промяна на предмет на дейност
   • Обр. IV–2. Заявление за вписване промяна на предмета на дейност
  • Промяна на фирмата (наименованието)
   • Обр. IV–3. Заявление за промяна на фирмата
  • Вписване на прокурист
   • Същност
   • Обхват на представителната власт на прокуриста
   • Забрана за конкурентна дейност
   • Вписване на прокурист – процедура и необходими документи
    • Упълномощаване
    • Вписване в търговския регистър
    • Заличаване на прокурист
     • Обр. IV–4–1. Заявление за вписване на прокурист на едноличен търговец
     • Обр. IV–4–2. Упълномощаване на прокурист
     • Обр. IV–4–3. Договор за възлагане на управлението на прокурист
     • Обр. IV–4–4. Трудов договор за възлагане на управлението на прокурист
     • Обр. IV–4–5. Образец от подписа на прокуриста
     • Обр. IV–4–6. Заявление за заличаване на прокурист на едноличен търговец
  • Вписване на клон
   • Същност на клона
   • Вписване на клона в търговския регистър
    • Обр. IV–5–1. Заявление за вписване на клон на едноличен търговец
    • Обр. IV–5–2. Съгласие и образец от подписа на управител на клон
  • Поемане на предприятието на едноличен търговец от наследник
   • Наследници
   • Вписване на поемането
    • Обр. IV–6–1. Заявление за вписване на поемане на търговското предприятие на починал едноличен търговец от негов наследник
    • Обр. IV–6–2. Споразумение между наследниците за поемане на търговското предприятие на починал едноличен търговец
    • Обр. IV–6–3. Договор за доброволна делба между наследниците на починал едноличен търговец
  • Прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец
   • Понятие за търговско предприятие
   • Прехвърляне на търговското предприятие
   • Вписване на прехвърлянето на търговското предприятие
    • Обр. IV–7–1. Заявление за вписване на прехвърлянето на търговско предприятие от едноличен търговец на друг търговец
    • Обр. IV–7–2. Договор за продажба на търговско предприятие
    • Обр. IV–7–3. Заявление за вписване на прехвърлянето на търговско предприятие от едноличен търговец на физическо лице
  • Заличаване на едноличния търговец
   • Обр. IV–8–1. Заявление от едноличен търговец за заличаването му
   • Обр. IV–8–2. Заявление от наследници за заличаване на едноличен търговец
Граждански и търговски договори на едноличния търговец
 • Съставяне и сключване на договора
  • Какво представлява договорът
  • Подготовка, съдържание и съставяне на договора
   • Предварителна подготовка
    • Определяне на целите и рисковете
    • Определяне на интереса на другата страна
    • Определяне вида на договора
   • Съдържание на договора
    • Предели на договорната свобода
    • Необходими (съществени) уговорки
    • Допълнителни (несъществени, случайни) уговорки
    • Естествено съдържание на договора
   • Съставяне на договора
    • Стил, език и терминология в договора
    • Структура на договора
  • Сключване на договора
   • С кого се сключва договор
   • Предложение (оферта)
   • Приемане
   • Оттегляне на офертата и на приемането
   • Момент на сключване на договора
  • Форма на договора
   • Формални договори
   • Неформални договори
   • Определена от страните форма за действителност
   • Писмена форма за доказване
   • Предимства на писмената форма
   • Сключване на договор в писмена форма
   • Писмена форма с нотариално заверени подписи
   • Нотариален акт (нотариална форма)
    • Обр. V–3–1. Общо търговско пълномощно
    • Обр. V–3–2. Общо търговско пълномощно, с изрично упълномощаване за действия по чл. 26, ал. 2 ТЗ
    • Обр. V–3–3. Специално търговско пълномощно за сключване и изпълнение на определен договор
 • Изпълнение на договора
  • Същност на изпълнението
  • Правна уредба
  • Общи характеристики
  • Как се изпълнява задължението
   • В качествено отношение
   • В количествено отношение
   • Даване вместо изпълнение
  • Къде се изпълнява задължението
  • Кога се изпълнява задължението
   • Когато не е уговорен срок за изпълнение
   • Срок за изпълнение
   • Отлагателно условие
  • На кого се изпълнява задължението
  • От кого се изпълнява задължението
  • Забава на кредитора
   • Същност
   • Правни последици при забава на кредитора
  • Доказване на изпълнението
 • Неизпълнение на договора
  • Същност
  • Видове неизпълнение
  • Обективна (невиновна) невъзможност за изпълнение
   • Непреодолима сила (форсмажор)
    • Същност
    • Уведомяване
    • Последици от непреодолимата сила
   • Заключение
  • Виновно неизпълнение. Обезщетяване на претърпените вреди
   • Последици от неизпълнението
    • Реално изпълнение и обезщетение за забава
    • Обезщетение за неизпълнение
   • Неустойка
   • Задатък
   • Неизпълнение на парично задължение
    • Обезщетяване по общите правила
    • Специални правила при неизпълнение на парично задължение (законна мораторна лихва)
   • Неустойка при неизпълнение на парично задължение
 • Видове договори. Примерни образци на договори
  • Търговска продажба
   • Същност на договора за продажба
   • Предмет на договора за продажба
   • Цена
   • Форма на договора за продажба
   • Права и задължения на страните
    • Права и задължения на продавача
    • Отговорност на продавача за недостатъци на вещта (стоката)
    • Отговорност на продавача при продажба на чужда вещ
    • Права на купувача
    • Задължения на купувача
   • Особени правила за някои продажби
    • Продажба с предварително плащане на цената
    • Продажба на изплащане
    • Продажба с периодично изпълнение
    • Продажба с уговорка за изкупуване
    • Транзитна продажба
     • Обр. VIII–1–1. Договор за продажба на единична (индивидуално определена) вещ
     • Обр. VIII–1–2. Договор за продажба на стока, с предаване в склада на продавача
     • Обр. VIII–1–3. Рамков договор за продажба при заявка от купувача. Заявка
  • Договор за наем
   • Същност и правна уредба
   • Кои вещи могат да се отдават под наем
   • Наемна цена
   • Сключване и форма на договора за наем
   • Срок на договора за наем
   • Задължения на наемодателя
    • Предаване на вещта
    • Задължение за поддържане
    • Задължение да се осигури несмущаваното ползване на наетата вещ
   • Задължения на наемателя
    • Ползване на вещта
    • Плащане на наемната цена
    • Връщане на вещта
   • Прекратяване на наемното отношение
   • Действие на договора за наем при прехвърляне на недвижимия имот
    • Обр. VIII–2–1. Договор за наем на офис
    • Обр. VIII–2–2. Договор за наем на склад
  • Договор за заем
   • Същност и правна уредба
   • Обект на договора за заем
   • Страни по договора за заем
   • Сключване и форма на договора за заем
   • Лихва
   • Задължения на заемателя
   • Банков кредит
    • Обр. VIII–3. Договор за паричен заем. Разписка
  • Договор за заем за послужване (Договор за безвъзмездно ползване)
   • Същност
   • Характеристики на договора за заем за послужване
   • Задължения и отговорности на заемателя
    • Ползване и поддържане на вещта
    • Връщане на вещта и плодовете
   • Задължения и отговорност на заемодателя
    • Обр. VIII–4. Договор за заем за послужване (Договор за безвъзмездно ползване)
  • Договор за изработка
   • Същност
   • Правна уредба и приложно поле
   • Характеристика на договора
   • Задължения на изпълнителя
    • Да изработи поръчаното
    • Да предаде изработеното
   • Носене на риска
    • При случайна невъзможност за изпълнение и при случайно погиване или повреждане на изработеното
    • При случайно погиване или повреждане на материалите
   • Задължения на възложителя (поръчващия)
    • Да приеме изработеното
    • Да заплати уговореното възнаграждение
   • Отговорност на изпълнителя при забава, отклонение от поръчката и некачествено изпълнение
   • Прекратяване и разваляне на договора за изработка
    • Прекратяване от изпълнителя
    • Прекратяване от възложителя
    • Прекратяване при обективна невъзможност за изпълнение
    • Прекратяване на договора при смърт или ликвидация на изпълнителя
   • Договор за строителство
    • Същност и правна уредба
    • Страни по договора
    • Форма на договора за строителство
     • Обр. VIII–5–1. Договор за изработка – общ вариант
     • Обр. VIII–5–2. Договор за изработка – опростен вариант
     • Обр. VIII–5–3. Договор за извършване на ремонтни работи
  • Договор за дистрибуция
   • Същност
   • Страни по договора
   • Форма на договора
    • Обр. VIII–6. Договор за дистрибуция
  • Договор за търговско посредничество
   • Същност и правна уредба
   • Страни
   • Форма
   • Задължения на търговския посредник
   • Задължения на възложителя
    • Обр. VIII–7. Договор за търговско посредничество
Трудови правоотношения в предприятието на едноличния търговец
 • Трудово правоотношение
  • Трудово правоотношение. Същност
  • Правна уредба. Източници на трудовоправни норми
  • Страни по трудовото правоотношение
   • Работодател
   • Работник и служител
   • Ограничения за едноличния търговец да встъпва в трудови или служебни правоотношения в качеството на работник или служител
  • Възникване на трудовото правоотношение
 • Трудов договор
  • 1. Същност и правна уредба
  • 2. Сключване и форма на трудовия договор
  • 3. Регистрация на трудовия договор
  • 4. Съдържание на трудовия договор
   • 4.1. Необходимо съдържание на трудовия договор
   • 4.2. Факултативно съдържание на трудовия договор
  • 5. Видове трудови договори
   • 5.1. Безсрочен трудов договор
    • Обр. Х–5–1. Молба за постъпване на работа
    • Обр. Х–5–2. Безсрочен трудов договор
    • Обр. Х–5–3. Протокол за удостоверяване постъпването на работа
   • 5.2. Срочни трудови договори
    • 5.2.1. Трудов договор за определен срок (чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ)
    • 5.2.2. Трудов договор до завършване на определената работа (чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ)
    • 5.2.3. Срочен трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител (чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ)
    • 5.2.4. Срочен трудов договор до заемане на конкурсна длъжност от спечелило конкурса лице (чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ)
    • Обр. Х–5–4. Трудов договор за определен срок
    • Обр. Х–5–5. Трудов договор със срок до завършване на определена работа
    • Обр. Х–5–6. Трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител
    • Обр. Х–5–7. Трудов договор за работа до заемане на длъжността въз основа на конкурс
   • 5.3. Трудов договор със срок за изпитване
    • Обр. Х–5–8. Трудов договор със срок за изпитване
    • Обр. Х–5–9. Заповед за прекратяване на трудов договор със срок за изпитване
   • 5.4. Трудови договори за допълнителен труд
    • Обр. Х–5–10. Трудов договор за допълнителен труд при същия работодател
    • Обр. Х–5–11. Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател (външно съвместителство)
    • Обр. Х–5–12. Трудов договор за кратковременна работа
    • Обр. Х–5–13. Предизвестие за прекратяване на трудови договори по чл. 110, чл. 111, чл. 114 КТ
 • Договори за придобиване и повишаване на квалификацията
  • Договор за придобиване на квалификация
  • Договор за повишаване на квалификацията или за преквалификация
  • Договор за ученичество
   • Обр. ХI–1. Договор за придобиване на квалификация
   • Обр. ХI–2. Договор за повишаване на квалификацията
   • Обр. ХI–3. Договор за ученичество
 • Отпуски
  • Платен годишен отпуск
   • Предпоставки за възникване на правото на платен годишен отпуск
   • Видове платен годишен отпуск
   • Процедура за ползване на платения годишен отпуск
    • Обр. ХII–1–1. Молба от работник или служител за разрешаване ползването на платен годишен отпуск
    • Обр. ХII–1–2. Заповед за разрешаване ползването на платен годишен отпуск
    • Обр. ХII–1–3. Покана от работодателя до работника или служителя относно ползването на платения годишен отпуск
    • Обр. ХII–1–4. Молба от работник или служител за прекъсване ползването на платен годишен отпуск поради друг отпуск
  • Отпуск при временна неработоспособност
  • Отпуски при бременност, раждане, осиновяване и отглеждане на дете
   • Отпуск при бременност и раждане
   • Платен отпуск за отглеждане на дете
   • Други отпуски за отглеждане на деца
    • Обр. ХII–3–1. Заявление от майката за ползване на отпуск за отглеждане на дете
    • Обр. ХII–3–2. Декларация по чл. 46, ал. 2 НРВПО
    • Обр. ХII–3–3. Заповед за разрешаване ползването на отпуск за отглеждане на дете
    • Обр. ХII–3–4. Декларация – Приложение № 2 (предишно Приложение № 1) към чл. 46, ал. 3 НРВПО
    • Обр. ХII–3–5. Справка – Приложение № 3 (предишно Приложение № 2) към чл. 46, ал. 3 НРВПО
  • Учебни отпуски
   • Отпуск за приемен изпит в учебно заведение (чл. 170 КТ)
   • Отпуск за обучение
    • Отпуск за обучение при съгласие от работодателя
    • Отпуск за обучение, когато работодателят не е дал съгласие за обучението
     • Обр. ХII–4–1. Заповед за разрешаване на платен отпуск за кандидатстване в учебно заведение
     • Обр. ХII–4–2. Съгласие от работодател за обучение в учебно заведение
     • Обр. ХII–4–3. Заявление за ползване на отпуск за обучение
     • Обр. ХII–4–4. Заповед за разрешаване на отпуск за обучение
  • Отпуски за граждански, обществени, лични или семейни нужди
  • Неплатен отпуск
 • Трудова дисциплина
  • Понятие и правна уредба
  • Правилник за вътрешния трудов ред
  • Нарушения на трудовата дисциплина
  • Дисциплинарни наказания
  • Дисциплинарно уволнение
  • Процедура за налагане на дисциплинарно наказание
   • Дисциплинарно наказващ орган
   • Откриване на дисциплинарното нарушение и срокове за налагане на наказание
   • Изискване на обяснения от работника или служителя
   • Заповед за налагане на дисциплинарно наказание
  • Заличаване на дисциплинарните наказания
  • Временно отстраняване от работа
   • Обр. ХIII–2. Примерна структура на правилник за вътрешния трудов ред Обр. ХIII–6–1. Заповед за делегиране на дисциплинарна власт
   • Обр. ХIII–6–2. Искане на обяснения от работника или служителя
   • Обр. ХIII–6–3. Заповед за налагане на дисциплинарно наказание забележка и предупреждение за уволнение
   • Обр. ХIII–6–4. Заповед за налагане на наказание дисциплинарно уволнение
   • Обр. ХIII–6–5. Заповед за временно отстраняване от работа по чл. 199 КТ
 • Изменение на трудовото правоотношение
  • Общи положения
  • Изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
  • Едностранно изменение на трудовото правоотношение от работодателя
   • Промяна на трудовите функции и/или мястото на работа при производствена необходимост (чл. 120 КТ)
   • Промяна на трудовите функции и/или мястото на работа при престой (чл. 120 КТ)
   • Промяна на трудовите функции при непреодолими причини (чл. 120, ал. 3 КТ)
   • Установяване на непълно работно време
   • Промяна на трудовото възнаграждение
   • Ред за промяна на трудовото правоотношение от работодателя в разгледаните случаи
  • Командировки
  • Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя
   • Обр. ХIV–2. Допълнително споразумение за изменение на трудов договор
   • Обр. ХIV–3–1. Заповед за едностранно установяване от работодателя на непълно работно време
   • Обр. ХIV–3–2. Заповед за изменение на характера и мястото на работа при производствена необходимост или престой
   • Обр. ХIV–3–3. Заповед за промяна на трудовите функции при проявление на непреодолима причина
   • Обр. IХ–3–4. Заповед за увеличаване на трудовото възнаграждение от работодателя
 • Прекратяване на трудовото правоотношение
  • Общи положения и правна уредба
  • Общи основания за прекратяване на трудовия договор
   • Прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
   • Прекратяване на трудовото правоотношение при смърт на работника или служителя
   • Други общи основания за прекратяване на трудовия договор
  • Прекратяване на срочен трудов договор без предизвестие
  • Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя
   • Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
   • Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие
  • Прекратяване на трудовия договор от работодателя
   • Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
   • Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие
   • Предварителна закрила при уволнение
  • Защита срещу незаконно уволнение
   • Обр. ХV–2–1. Споразумение за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
   • Обр. ХV–2–2. Споразумение за прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение
   • Обр. ХV–3–1. Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение по договор за определен срок
   • Обр. ХV–4–1. Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работник или служител
   • Обр. ХV–4–2. Заявление от работник или служител за прекратяване на трудов договор без предизвестие
   • Обр. ХV–5–1. Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя
   • Обр. ХV–5–2. Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие
   • Обр. ХV–5–3. Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя без предизвестие
   • Обр. ХV–5–4. Искане от работодателя за представяне на информация от работника или служителя относно правото му на предварителна закрила при уволнение
   • Обр. ХV–5–5. Искане на разрешение за уволнение от областната инспекция по труда, в случаите по чл. 333, ал. 1 КТ
Рейтинг
Рейтинг: 7.50 / 20 гласа 
За да оцените книгата "Едноличен търговец", изберете цифрата отговаряща на Вашата оценка по десетобалната система:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мнения на посетители
 

Ако искате да сте първият дал мнение за тази книга, направете го сега!

Вашето име:
Тип:
e-mail:
Мнение:
 
Важна информация!
Мненията, които най-добре описват книгата, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видите всички останали мнения, моля натиснете бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.
Закупилите тази книга, купуват също
Въпроси на етажната собственост 2009 - Стоян Ставру - книга

Въпроси на етажната собственост 2009Сиби
Цена:  18.00 лв.
В книгата са разгледани вещноправните проблеми на възникването, правната същност и режимите на управление на етажната собственост. Изложението се опира както на актуалната уредба по Закона за управление на етажната собственост, който е в сила от 1 май 2009 г., така и на на съдебната практика по Закона за собствеността и отменения ПУРНЕС. Последователно са разгледани начините за персонификация на етажната собственост, особеностите на нейното управление, включително в т.нар. жилищни комплекси от затворен тип, и мнозинствата, които се формират за тази цел. Отделено е внимание на проблемите на бюджета и разпределението на разходите в етажната ...
Наръчник по заплащане на труда - Недка Колева, Ася Гонева - книга

Наръчник по заплащане на труда


,

Труд и право
Цена:  24.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Приложен коментар и разяснения Примерни образци на вътрешни актове на предприятието Практика на МТСП Нормативни актове ... Тази книга Ви предлага цялостно приложно знание по заплащането на труда. В нея ще намерите: професионален коментар на основните принципи и норми, с акцент върху промените в законодателството изчерпателни разяснения по всички видове трудови и други възнаграждения и обезщетения примерни образци на вътрешни актове на предприятието по заплащане на труда актуални писма и указания на МТСП тематичен подбор на основни законови и подзаконови нормативни актове в областта на заплащането Книгата е полезна и ...
Нотариусът и правото - Камен Каменов - книга

Нотариусът и правотоСиела
Цена:  15.00 лв.
Книгата съдържа статии и студии по интересни и актуални въпроси на вещното, семейното и облигационното право, пречупени през призмата на практиката на нотариуса. ...
Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността - Христо Омарбалиев - книга

Ръководство по нотариални действия във връзка със собственосттаСиби
Цена:  15.00 лв.
Фототипно издание ... Издателство “Сиби” си позволява да отпечата трето фототипно издание на настоящата книга, въпреки че нормативната уредба, на която е базирана, е твърде остаряла и в голямата си част отменена. Основание за това ни дава интересът, който продължава да предизвиква застъпената проблематика у практикуващите юристи (адвокати, нотариуси и при.), студенти и граждани. Независимо от бързо променящото се законодателство "Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността" продължава да бъде ценно помагало, което може да даде отговор на въпросите на нотариалните действия във връзка с покупко-продажбата, ...
Как се решава частноправен казус - Кристиан Таков - книга

Как се решава частноправен казусСиби
Цена:  17.00 лв.
Тази книга е посветена на решаването на казуси по частно право: гражданско право – обща част, облигационно, вещно, авторско, наследствено, трудово право и други. Тя обаче не е сборник с казуси, а е книга за методиката и подходите за решаване на юридически казуси. В първата част е очертан логическият път, по който се решава казусът: от формулирането на въпросите, през систематизирането на фактите, откриването и извличането на релевантните правни норми, подвеждането им към тях, до изводите и написването на решението. Във втората част са решени няколко казуса от областта на гражданското право, като са приложени описаните в първата част ...

Едноличен търговец


Внимание!
Продуктът е спрян от продажба и не се очакват нови наличности в близко бъдеще.
Продукт#7883
ТипКнига
Наличност
Издадена2006 г.
Издателство
Категории
КорицаМека
Страници544
ISBN9547303082
Описание
Практически коментар и над 80 примерни образци
След успеха на книгата "Договорът. Практическо ръководство" от Захари Торманов на 28 февруари излиза от печат "Едноличен търговец" – нов практически коментар от същия автор. Всички, които желаят да се регистрират като еднолични търговци или вече развиват дейност като такива, могат да получат изчерпателна информация за правния режим на този най-разпространен вид търговец. Правните изисквания са разяснени на достъпен и за неюристи език, а съдържанието им е богато илюстрирано с примери. Множество бланки (повече от 80) – примерни образци на документи, подчертават практическата насоченост на коментара.
Процедурата по съдебна регистрация е разгледана подробно с приложени образци на заявлението за регистрация и всички останали необходими документи. Разгледани са въпросите кой може да бъде едноличен търговец, какви са предимствата и недостатъците на тази правноорганизационна форма, наборът от документи, които следва да се подготвят за регистрацията. Отделна глава е посветена на регистрацията в регистър БУЛСТАТ, Националната агенция за приходите и НОИ. Особен интерес представляват коментарът и примерните образци за последващи вписвания по партидата на едноличния търговец. Освен по-често срещаните (промяна на фирма, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, заличаване), са разгледани също и: вписване на прокурист, вписване на клон, поемане на предприятието от наследник, прехвърляне на търговското предприятие.
Втората част на ръководството се спира подробно на видовете договори – граждански и търговски, които неизбежно съпътстват дейността на едноличния търговец. Изяснени са основните особености и последици на съставянето, сключването, изпълнението и неизпълнението на договорите. Приложените образци обхващат най-разпространените договори в практиката на едноличния търговец - различни разновидности на продажбата, наем, заем за послужване, изработка; бланки на договор за строителство, за дистрибуция и за търговско посредничество.
В част трета са разгледани трудовите правоотношения в предприятието на едноличния търговец: обща характеристика на трудовото правоотношение, правна уредба на трудовия договор с примерни образци на различните му видове, както и на договорите за придобиване и повишаване на квалификацията. Специално място е отделено на режима на отпуските – видове, примерни молби и заповеди за разрешаване на ползването им. Не са пропуснати въпросите на трудовата дисциплина, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение, включително и защитата срещу незаконно уволнение.

Авторът на книгата Захари Торманов е адвокат с дългогодишна практика и преподавател в ЮФ на УНСС. Книгата безспорно ще бъде от голяма полза освен за юристи и счетоводители и за всеки, който упражнява търговска дейност като едноличен търговец.
Страници от тази книга
Детски кухни
Прекратяване на договора - Захари Торманов -
Прекратяване на договора
Захари Торманов
Обект на анализ в книгата е прекратяването на договора в различните му разновидности. Разгледани са ...
Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти 2012 - Захари Торманов -
Договорът в строителството ...
Захари Торманов
Второ издание : В тази книга са поместени примерни образци на договорите, които се сключват от ...
Договорът за организирано туристическо пътуване - Захари Торманов -
Договорът за организирано ...
Захари Торманов
В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано ...
Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти - Захари Торманов -
Договорът в строителството ...
Захари Торманов
В тази книга са поместени примерни образци на договорите, които се сключват от участниците в ...
Липсваш ми
Харлан Коубън
Бисерче вълшебно 2016
9 февруари 2016 - Старт на гласуването в националната награда за любима детско-юношеска книга.
Любовни истории
Специално за Свети Валентин Иво Сиромахов събира някои от най-хубавите си пиеси в новата си книга "...
Безплатна доставка за София, 2.90 за провинцията!
Използваме бисквитки, за да ви осигурим възможно най-доброто преживяване в нашия уебсайт. Чрез използването на нашия уебсайт вие се съгласявате със запаметяването на бисквитки във вашето устройство.