store.bg - бързо, лесно и удобно
Начало   Книги    ...    ...    Учебници  
store.bg - бързо, лесно и удобно
Търсене
Книги

Учебници за 6-ти клас

/ общо 40 продукта /
Радуга: Учебник по руски език за 6. клас - Татяна Ненкова -

Радуга: Учебник по руски език за 6. класВелес
Цена:  12.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Езикова система "Радуга" е предназначена за ученици от 5. клас, 6. клас и 7. клас, които изучават руски език като втори чужд. Учебният материал от сборника и тетрадката се изучава в учебните часове по руски език под ръководството на учителя. Включени са упражнения за самостоятелна работа на учениците, а също така и задачи за проверка и самопроверка на придобитите знания и умения. Езиковата система "Радуга" е разработена в съответствие с Учебна програма по руски език (втори чужд език) и с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужди езици. Учебната система по руски език "Радуга" за 6. ...
Deutsch Im Blickpunkt: учебник по немски език за 6. клас - Димитрина Гергова, Искра Лазарова -

Deutsch Im Blickpunkt: учебник по немски език за 6. клас


,

Просвета
Цена:  26.67 лв.
Учебникът е предвиден за 119 учебни часа при 3,5 часа седмично изучаване на езика. Учебното съдържание е разработено в 7 модула, всеки от които завършва със самооценка. Всеки модул е разработен по една основна тема от програмата за 6. клас. Всеки модул започва с въвеждаща страница, съдържаща богат илюстративен материал, която запознава учениците с темата, активизира наличните им знания и въвежда основна лексика по новата тема. Всеки модул обхваща четирите езикови умения: слушане, четене, говорене и писане, представени със съответни рубрики. Рубрики Под рубриката Im Blickpunkt: Lesen са включени текстове за четене с разнообразни ...
Bienvenue@fr: учебник по френски език за 6. клас - Маргарита Котева -

Bienvenue@fr: учебник по френски език за 6. класПросвета
Цена:  26.27 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Структура на учебника учебникът има ясна структура. Предвиден е за 119 учебни часа при 3,5 часа седмично изучаване на езика учебното съдържание е разработено в 10 модула – 1 за начален преговор, 6 за нови знания и 3 за преговор след всеки два модула за нови знания във всеки модул е разработена по една основна тема от програмата за 6. клас – първи чужд език всеки модул обхваща четирите езикови умения: слушане, четене, говорене и писане, представени със съответни рубрики всеки модул започва с въвеждаща страница, съдържаща богат илюстративен материал, която запознава учениците с темата, активизира стари знания и въвежда основна лексика ...
Солнечный круг: Учебник по руски език за 6. клас - Христина Грозданова -

Солнечный круг: Учебник по руски език за 6. класПросвета
Цена:  24.00 лв.
Структура на учебника: предвиден е за 119 учебни часа при 3,5 часа седмично изучаване на езика включва 10 урока, групирани в 5 тематично обособени модула, всеки от които завършва с обобщителен урок "Мои успехи" всеки урок обхваща четирите езикови умения: слушане четене говорене писане уроците са два типа: за нови знания - преговарят, надграждат и разширяват лексиката и граматичния мтериал, изучени до момента, въвеждат новия материал обобщителни - следват всеки модул; в тях се преговарят и проверяват лексикалните, граматическите и комуникативните умения, изучени в темата след всеки обобщителен урок следва ...
Hello!: учебник по английски език за 6. клас - Емилия Колева, Десислава Петкова -

Hello!: учебник по английски език за 6. клас


,

Просвета
Цена:  16.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Учебникът съдържа 12 урока, включени в 4 тематично и функционално обособени модула, 4 преговорни урока, 4 урока „Забавни страници“, 4 проекта. Включени са и поурочен английско-български речник, списък с използваните термини, списък с неправилните глаголи и кратко представяне на изучената граматика на български език (Language Summary). Уроците са разделени на три типа: за нови знания, обобщителни преговорни уроци и уроци със забавни страници. Уроците за нови знания надграждат и разширяват граматичния материал и лексиката, изучени до момента, и въвеждат нов материал. Обобщителните уроци Up To Now следват всеки модул и затвърдяват лексикалните, ...
Домашна техника и икономика за 6. клас - Ваня Георгиева, Георги Кендов, Диана Митова -

Домашна техника и икономика за 6. клас


, ,

Просвета
Цена:  17.33 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Учебното съдържание е структурирано в шест раздела, съответстващи на темите в учебната програма: Проектиране в дома Занаяти и съвременност Работа с материали Енергия и контрол при използването Кулинарство Природата в дома Всяка информационна част-тема е структурирана в две части - обяснение на новите понятия с примери, илюстрации и коментари и практическа част - задачи, упражнения и работа по проекти, подходящи за самостоятелна работа или в група и екип по време на часа. Учебникът е богато илюстриран. Съдържа множество снимки на изучаваните инструменти, уреди и материали в оригинал. Графичният дизайн позволява лесно да се ...
Музика за 6. клас - Пенка Минчева -

Музика за 6. класАзБуки Просвета
Цена:  18.67 лв.
Учебникът по музика за шести клас продължава идеите на учебниците от първи до пети клас и доразвива стремежа на авторския колектив за ефективно музикално възпитание на учениците. Разработен е върху програмата на МОМН за шести клас и върху структурата, определена от Приложение № 6 за Промени в учебните програми – „Последователност и брой на темите за нови знания по музика за 6. клас“. Учебникът е разработен с логично последование на понятийния апарат във връзка с конкретни музикални произведения. Той осигурява развитие на музикалността на учениците и на общата и музикалната им култура. Структурата на учебника следва логиката на музикално- ...
Музика за 6. клас - Вяра Сотирова, Здравка Матеева -

Музика за 6. клас


,

Просвета
Цена:  18.67 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Учебникът предлага съвременен прочит и интерпретация на учебната програма, съобразно изискванията на времето и потребностите на съвременното дете Учебното съдържание е съобразено с новата учебна програма и възрастовите особености на учениците Сложността на задачите нараства постепенно в течение на цялата учебна година Предвид различните възможности на всеки клас, някои задачи могат да бъдат доразвити и обогатени от учителя, а за по-сложните е възможно изпълнението им в по-лек вариант Учебникът съдържа много задачи и дейности, стимулиращи мисленето, и дава богати възможности за прилагане на творческите идеи на учителите Структурата на ...
География и икономика за 6. клас - Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нено Димов -

География и икономика за 6. клас


, ,

Просвета
Цена:  25.33 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Новият учебник отразява проектираната в учебната програма и доразвита от авторите стратегия на обучението в този клас. Това е атрактивен и многофункционален учебник, който осигурява максимално постигане на целите на обучението и очакваните резултати от знанията, уменията, компетентността и поведението на учениците. Предоставя много добри възможности за пълноценна и модерна организация на уроците в клас, за задълбочена самоподготовка вкъщи. Разделите и темите са обвързани в ясна логическа структура, позволяваща осъществяване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки, постепенно въвеждане на новите понятия, достъпно обясняване на основните ...
История и цивилизация за 6. клас - Румяна Кушева, Веселин Янчев, Георги Якимов, Михаил Груев -

История и цивилизация за 6. клас


, , ,

АзБуки Просвета
Цена:  25.33 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
В учебника са разработени всички видове теми - 44 за нови знания, 5 за упражнения, 6 за преговор и обобщение. Тематичните единици са комплекс от неразривно обвързани компоненти основен текст, изображения, писмени извори, речник, допълваща информация, въпроси и задачи. Основният текст на уроците е ясен, прегледен и достъпен. Учебният речник улеснява разбирането на информацията. Писмените исторически извори допълват и "оживяват" картината на миналото. Рубриката "Повече за..." разширява и допълва информацията за паметници на културното наследство, за европейския контекст на родната история, за бележити личности. Въпросите ...
История и цивилизация за 6. клас - Райна Гаврилова, Мария Радева, Евгения Калинова -

История и цивилизация за 6. клас


, ,

Просвета
Цена:  25.33 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
В учебника са разработени общо 56 теми, обособени в 5 раздела: 1 тема за преговор от 5. клас 44 теми за нови знания 3 за упражнение 2 интернет проекта 6 теми за преговор и обобщение по раздели В темите за нови знания основният учебен текст е ясно структуриран чрез подточки, които указват вътрешната логика на съдържанието. Резюмето в края на текста обобщава събитията и фактите. Откъсите от писмени извори в рубриката "Из..." са подбрани съобразно с целите и посланията на уроците. Рубриката "Наследство" е ключов компонент, посветен на историческата памет и на изграждането на родолюбиво национално съзнание. ...
Математика за 6. клас - Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева -

Математика за 6. клас


, , ,

Просвета
Цена:  18.67 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Учебното съдържание по математика в 6. клас е разпределено в 5 теми: степенуване рационални числа геометрични фигури и тела пропорции цели изрази Учебникът е структуриран в четири типа уроци: комбинирани: разработени са при спазване и продължаване на идеята от 5. клас новите знания да се разпределят на по-малки порции и едновременно с въвеждането на новите знания да се осигури и затвърдяването им съдържат неголям обем знания, които са подкрепени с достатъчно упражнения новите знания се въвеждат чрез задачи продължава възприетото в 5. клас оформление на решените задачи, определенията, твърденията, правилата и обясненията ...
Учебници за 6-ти клас Продукти 13-24 от общо 40
Страница:
Радуга: Учебник по руски език за 6. клас
Татяна Ненкова
Цена:  12.00 лв.
Deutsch Im Blickpunkt: учебник по немски език за 6. клас
Димитрина Гергова, Искра Лазарова
Цена:  26.67 лв.
Bienvenue@fr: учебник по френски език за 6. клас
Маргарита Котева
Цена:  26.27 лв.
Солнечный круг: Учебник по руски език за 6. клас
Христина Грозданова
Цена:  24.00 лв.
Hello!: учебник по английски език за 6. клас
Емилия Колева, Десислава Петкова
Цена:  16.00 лв.
Домашна техника и икономика за 6. клас
Ваня Георгиева, Георги Кендов, Диана Митова
Цена:  17.33 лв.
Музика за 6. клас
Пенка Минчева
Цена:  18.67 лв.
Музика за 6. клас
Вяра Сотирова, Здравка Матеева
Цена:  18.67 лв.
География и икономика за 6. клас
Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нено Димов
Цена:  25.33 лв.
История и цивилизация за 6. клас
Румяна Кушева, Веселин Янчев, Георги Якимов, Михаил Груев
Цена:  25.33 лв.
История и цивилизация за 6. клас
Райна Гаврилова, Мария Радева, Евгения Калинова
Цена:  25.33 лв.
Математика за 6. клас
Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева
Цена:  18.67 лв.
Страница: 2 / 4
Категории
Всички наши места
Дженифър Нивън
Как да оцелеем в училище
Пламен Абаджиев
Жестока любов
Една емоционална история от Колийн Хувър - автор на бестселъри в жанра любовен роман.
Писателски тайни за малките
Английският писател и преподавател Кристофър Едж създава книга, предназначена за малките писатели.
Безплатна доставка за София, 2.90 за провинцията!
Математика за 6. клас - Мая Алашка, Георги Паскалев, Здравка Паскалева -
Математика за 6. клас
Мая Алашка, Георги Паскалев, ...
Учебникът е разработен по новата програма на МОМН и отговаря на всички съвременни тенденции. Одобрен е ...
История и цивилизация за 6. клас - Райна Гаврилова, Мария Радева, Евгения Калинова -
История и цивилизация за 6....
Райна Гаврилова, Мария Радева, ...
В учебника са разработени общо 56 теми, обособени в 5 раздела: 1 тема за преговор от 5. клас 44 ...
Музика за 6. клас - Вяра Сотирова, Здравка Матеева -
Музика за 6. клас
Вяра Сотирова, Здравка Матеева
Учебникът предлага съвременен прочит и интерпретация на учебната програма, съобразно изискванията на ...
Hello!: учебник по английски език за 6. клас - Емилия Колева, Десислава Петкова -
Hello!: учебник по ...
Емилия Колева, Десислава Петкова
Учебникът съдържа 12 урока, включени в 4 тематично и функционално обособени модула, 4 преговорни урока, ...
Български език за 6. клас - Милена Васева, Весела Михайлова -
Български език за 6. клас
Милена Васева, Весела Михайлова
Учебникът съдържа 28 теми за нови знания, подредени в пет раздела. Включени са 2 теми за преговор, ...
Човекът и природата за 6. клас - Свобода Бенева, Лени Николова, Максим Максимов, Огнян Димитров, Мира Славова -
Човекът и природата за 6. ...
Свобода Бенева, Лени Николова, ...
В процеса на обучението учениците усвояват знания за обекти, явления и процеси в неживата и живата ...
Радуга: Учебник по руски език за 6. клас - Татяна Ненкова -
Радуга: Учебник по руски ...
Татяна Ненкова
Езикова система "Радуга" е предназначена за ученици от 5. клас, 6. клас и 7. клас, които ...
Математика за 6. клас - Анна Калчева, Теодоси Витанов, Чавдар Лозанов -
Математика за 6. клас
Анна Калчева, Теодоси Витанов, ...
Учебният комплект – учебник, тетрадка и книга за учителя, е написан в съответствие с учебната програма ...
Домашна техника и икономика за 6. клас - Тодорка Николова, Светла Ананиева, Валентин Ананиев -
Домашна техника и ...
Тодорка Николова, Светла ...
"Пред вас е учебникът по домашна техника и икономика за 6. клас. И през тази година вие научавате ...
История и цивилизация за 6. клас - Румяна Кушева, Веселин Янчев, Георги Якимов, Михаил Груев -
История и цивилизация за 6....
Румяна Кушева, Веселин Янчев, ...
В учебника са разработени всички видове теми - 44 за нови знания, 5 за упражнения, 6 за преговор и ...