Избери града, в който си, за калкулация на цената за доставка.


Цена за доставка на 1 бр. Ubuntu без тайни - том 2 - Матю Хелмке:
Избери населено място:












Цената и начина на доставка зависят от населеното място, от масата и стойността на поръчката.