Избери града, в който си, за калкулация на цената за доставка.


Цена за доставка на 1 бр. Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски - Нели Аникеева:
Избери населено място:
Цената и начина на доставка зависят от населеното място, от масата и стойността на поръчката.