Избери града, в който си, за калкулация на цената за доставка.


Цена за доставка на 1 бр. Читателски дневник за деца в 3. клас и 4. клас:
Избери населено място:
Цената и начина на доставка зависят от населеното място, от масата и стойността на поръчката.