Избери града, в който си, за калкулация на цената за доставка.


Цена за доставка на 1 бр. Основи на туризма - 1 част - проф. д-р М. Рибов, доц. д-р Д. Тадаръков, доц. д-р Т. Парушева, д-р М. Янева, Т. Тончева, д-р Е. Великова:
Избери населено място:
Цената и начина на доставка зависят от населеното място, от масата и стойността на поръчката.