Избери града, в който си, за калкулация на цената за доставка.


Цена за доставка на 1 бр. Поява и разселване на първобитните хора (2 000 000 - 50 000 г. пр. Хр. ) - Стенна карта - М 1:17 000 000:
Избери населено място:
Цената и начина на доставка зависят от населеното място, от масата и стойността на поръчката.