store.bg - бързо, лесно и удобно
Начало   Книги    n/a book  
store.bg - бързо, лесно и удобно!
Грижа за клиента   |   За контакти
Начало   Книги    n/a book    Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност - 2015 - Стивън ...
Търсене
Книги

Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност - 2015


Цена:  180.00 лв.
Безплатна доставка за гр. София.
За цена и срок извън гр. София кликни тук.

Тази книга може да бъде доставена в:
Вторник 23-01-2018 г. или
Сряда 24-01-2018 г.
Продукт#157754
ТипКнига
НаличностДа, на склад при доставчик
Физически е наличен при доставчик на store.bg
Издадена2015 г.
Категории
КорицаМека
Страници520
Размери20.50 / 28.50 / 3.20 cm
Тегло1.440 kg
EAN9786197234039
ISBN9786197234039
Описание
Практическо ръководство към основите на МСФО.
Международните финансово-счетоводни стандарти са водещо помагало в работата на организации и предприятия в различни сфери по целия свят, като основа за тяхната адекватна счетоводна дейност и изготвянето на финансовите им отчети. Източник за създаването на МСФО са хиляди страници, плод на огромен труд и анализи.
Ръководството към МСФО решава проблема с огромния масив от информация, като я синтезира и обединява в едно издание. Тази книга дава описание на множество ключови счетоводни казуси, как счетоводната информация да бъде анализирана и къде да търсим в изданието МСФО необходимите източници на допълнителна информация. Текстовете в книгата съдържат стотици примери от реалния стопански живот, които дават насоки как да бъде прилаган МСФО в международния бизнес, полезни практики, както и препратки към най-добрите счетоводни практики според автора.
Разделите в изданието касаят финансови отчети, доходи от акции, инвестиции, инвеститори, фиксирани активи, отговорности, обезценяване на активи, признаване на приходи, план за извеждане от експлоатация, данък върху доходите, бизнес комбинации, международна валутна търговия, както и много други важни теми.
Ръководството към МСФО е Вашият личен наръчник и помощник за определяне на правилните счетоводни практики, съгласно общоприетите стандарти, което би Ви помогнало както в правилния подход и анализ, така и в изготвянето на финансовия отчет.

Авторът Стивън М. Браг е високоуважаван финансов експерт и консултант, който има зад гърба си повече от 50 издадени книги, ръководства и указания, между които "The New Controller Guidebook", "The Learn Accounting Guidebook" и "Payroll Management".
Страници от тази книга
Съдържание
Въведение
 • Какво е МСФО?
 • Концептуална рамка на МСФО
 • Как е устроена книгата
 • Счетоводни принципи
Представяне на финансови отчети
 • Преглед на финансовия отчет
 • Отчет на финансовото състояние
  • Стандартен формат на счетоводния баланс
  • Обичаен размер на счетоводния баланс
  • Как да изградите документа за баланс
 • Преглед на отчета за печалба или загуба
 • Представяне според характер или функция
 • Едноетапен отчет на доходите
 • Отчет за принос на дохода
 • Отчет на доходите за няколко периода
 • Как да изградите отчета на доходите
 • Преглед на отчета за промените в собствения капитал
 • Оповестявания относно отчета за доходите
Отчет за паричните потоци
 • Преглед на отчета за паричните потоци
 • Пряк метод
 • Косвен метод
 • Как да се подготви отчет за паричните потоци
 • Оповестявания за отчет на паричните потоци
Консолидирани и индивидуални финансови отчети
 • Концепция за контрол
 • Счетоводна консолидация
 • Индивидуални финансови отчети
Счетоводна политика, прогноза за промени и корекции
 • Счетоводни политики
 • Промени в счетоводните оценки
 • Грешки
 • Неосъществимост на прилагането
 • Оповестяване на политиките, прогноза за промени и грешки
  • Счетоводна политика
  • Промени в счетоводните приблизителни оценки
  • Грешки
Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
 • Преглед на отчитането на хиперинфлацията
  • Нетни парични позиции
  • Сравнителна информация
  • Първоначално преизчисляване
  • Консолидационни въпроси
  • Приключване на периода на хиперинфлация
  • Историческо представяне
 • Оповестявания на докладите при хиперинфлация
Доходи на акция
 • Основни доходи на акция
 • Отразени доходи на акция
 • Оповестяване на доходност на акция
Междинен финансов отчет
 • Общ преглед на междинен финансов отчет
  • Съдържание на междинен финансов отчет
  • Намалени информационни изисквания
  • Основно междинно отчетно правило
  • Загуби от обезценка на репутация
  • Неделимо становище
 • Интегрален изглед
Оперативни сегменти
 • Преглед на сегментните доклади
  • Оповестяване на сегменти
  • Оповестяване на приходи
  • Оповестяване на географско област
Съвместни споразумения
 • Преглед на съвместни споразумения
 • Представяне на финансови отчети на съвместни споразумения
Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия
 • Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия
  • Значително влияние
  • Метод на собствения капитал
 • Дялове на членовете в кооперативни дружества
 • Оповестяване
Оповестяване на дяловете в други предприятия
 • Преглед на дяловете в други предприятия
 • Дялове в дъщерни предприятия
 • Дялове в съвместни договорености и асоциирани предприятия
 • Участия в неконсолидирани дружества
Инвентаризация
 • Преглед на материалните запаси
 • Периодична система за отчитане на материалните запаси
 • Постоянна система за отчитане на материалните запаси
 • Остойностяване на материалните запаси
  • Методът "Първа входяща - първа изходяща"
  • Методът "Последна изходяща - първа входяща"
  • Методът "Средно притеглена себестойност"
  • Стандартни разходи
  • Пазарен инвентаризационнен метод
  • Метод на брутната печалба
 • Разпределяне на режийни разходи
 • Нетна реализуема стойност
 • Отчитане на остаряла инвентаризация
 • Счетоводство на извършената работа
 • Инвентаризационно измерване от системните брокери - търговци
 • Инвентаризационни оповестявания
Имущество, съоръжения и оборудване
 • Отчети на имущество, съоръжения и оборудване
 • Отчитане на последващ дълготраен актив
  • Модел на себестойността
  • Модел на преоценената собственост
 • Амортизация
  • Линеен метод на амортизация
  • Метод на сумиране на годишните числа
  • Двойно - регресивен балансов метод
  • Метод на извличане
  • Метод според количеството на произведената продукция
  • Амортизация на площта
  • Амортизация на подобряване на площта
  • Амортизационни счетоводни записи
 • Отписване на имуществото, съоръжения и оборудване
 • Компенсация за повредени активи
 • Трансфериране на активи от клиенти
 • Задължения за изваждане от употреба
 • Фондове за изваждане от употреба
 • Оповестяване на имущество, съоръжения и оборудване
Нематериални активи
 • Преглед на нематериални активи
 • Осчетоводяване на нематериални активи
 • Нематериални активи, придобити в бизнес комбинация
 • Вътрешно разработени нематериални активи
 • Други форми на придобиване на нематериални активи
 • Последващо разпознаване на нематериални активи
  • Модел на цената
  • Модел на преоценка
 • Отписване на нематериален актив
 • Разходи за уеб страници
 • Допълнителни въпроси за нематериални активи
 • Оповестяване за нематериални активи
Инвестиционни собственост
 • Преглед на инвестиционна собственост
 • Осчетоводяване на инвестиционната собственост
 • Трансфери на инвестиционни собствености
 • Изваждане от употреба на инвестиционни имоти
 • Оповестяване за инвестиционни собствености - метод на стандартния подход
Обезценка на активи
 • Преглед на обезценката на активите
  • Индикатори за обезценяване
  • График на теста за обезценяване
  • Възстановяема стойност
  • Тест за обезценка
  • Единица, генерираща парични потоци
 • Възстановяване на загубите от обезценка
 • Други въпроси, свързани с обезценяването
  • Корпоративни активи
  • Разпределение на репутация към единици, генериращи парични потоци
 • Оповестяване за обезценка на актив
Задържани активи за продажба и преустановяване на дейност
 • Осчетоводяване на нетекущи активи, задържани за продажба
 • Оповестяване на нетекущи активи, задържани за продажба
 • Оповестяване на прекратена дейност
Провизии, условни пасиви и условни активи
 • Общ преглед на провизиите
 • Отчитане на провизиите
 • Резерв за преструктуриране
 • Осчетоводяване на условни пасиви
 • Счетоводно отчитане на условни активи
 • Осчетоводяване на възстановяването на разходите
 • Отчитане на облагания
 • Оповестяване на условни ставки и провизии
Приходи
 • Преглед на приходите
  • Продажби на стоки
  • Продажби на услуги
  • Лихва, възнаграждение и дивиденти
  • Взаимоотношения при посредничество
  • Брутен и нетен приход
  • Замяна
  • Многоелементни договорености
  • Програма за лоялност
  • Бартерни сделки, включващи реклами
  • Допълнителни ситуации на отчитане
 • Оповестяване на приход
Допълнителни доходи за наети лица и пенсионни планове
 • Краткосрочни социални придобивки на наети лица
 • Придобивки на бившите служители
 • Планове за дефинирани вноски
 • План с дефинирани придобивки
  • Метод на прогнозните кредитни единици
  • Признание на ползите от осигурителен етаж
  • Актюерските разчети
  • Стойност на минал трудов стаж
  • Печалби и загуби от споразумението
  • Измерване на активите по плана
  • Разходи за дефинирани придобивки
 • Придобивки при прекратяване
 • Оповестяване на дефинираните вноски
 • Оповестявания по дефинираните придобивки
 • Финансов отчет на плана за дефинирани придобивки
Плащания на база акции
 • Преглед на плащанията на базата акции
 • Плащания на база акции на уреден капитал
 • Плащане в брой на база на акции
 • Алтернативни начини на плащане на базата на акции
  • Другата страна има избор на споразумение
  • Емитентът има избора на споразумението
 • Разкриване на плащанията на база акции
Данъци върху доходите
 • Понятие за данъчна основа
 • Текущи данъчни задължения и активи
 • Отложени данъчни задължения и активи
  • Облагаеми временни разлики
  • Временни разлики за приспадане
  • Неизползвани данъчни загуби и кредите
  • Преоценка на неразпознати отсрочени данъци
  • Инвестиции в други стопански единици
  • Данъчни ставки
 • Текущи и отложени данъци
 • Промени в данъчния статус
 • Представяне на данък върху дохода
 • Деклариране на дохода
Бизнес комбинации
 • Метод на придобиване
  • Идентифициране на бизнес комбинация
  • Идентифициране на придобиващия
  • Определяне на датата на придобиване
  • Признаване на активите, пасивите и неконтролиращите участия
  • Отчитане на репутация или печалба от изгодна покупка
  • Допълнителни въпроси по придобиването
 • Обратно придобиване
 • Последващо оценяване
 • Оповестяване в бизнес комбинация
Финансови инструменти
 • Оценяване на финансови активи и пасиви
 • Първоначално оценяване
 • Последващо оценяване
 • Преквалифициране
 • Внедрени деривати
 • Печалби и загуби
 • Девиденти и лихви
  • Хеджиране
  • Хеджиращи инструменти
  • Хеджирани позиции
  • Отчитане на хеджове
 • Отписване на финансови активи и пасиви
  • Отписване на финансови активи
  • Отписване на финансов пасив
  • Обслужване на активи и пасиви
  • Оценка на заместващ финансов актив
  • Допълнителна гаранция
 • Представяне на финансов инструмент
 • Оповестяване на финансови инструменти
Определяне на справедлива стойност
 • Преглед на справедливата стойност
  • Общи концепции
  • Въпроси, свързани с измерването
  • Първоначално зачисляване
  • Измерване на нефинансови активи
  • Измерване на пасиви и собствен капитал
  • Измерване на група от финансови активи и пасиви
  • Методи за оценка
 • Оповестяване на справедливата стойност
Ефекти в промените във валутните
 • Валутни сделки
 • Интерпретация на финансови отчети
  • Определяне на функционалната валута
  • Транслиране на финансови отчети
  • Свръхинфлационни ефекти
  • Отписване на инвестиции в чуждестранно предприятие
 • Оповестяване на чуждестранна валута
Разходи по заеми
 • Преглед на разходите по заеми
 • Оповестяване на разходите по заеми
Лизинги
 • Видове лизинги
 • Отчитане на лизинга от лизингополучателя
  • Финансов заем
  • Експлоатационен лизинг
 • Отчитане на лизинга от лизингополучателя
  • Финансиране на лизинг
  • Експлоатационни лизинги
 • Сделки по продажба и обратен лизинг
 • Определяне на това кога споразумението сдържа лизинг
 • Оценяване съдържанието на лизингови сделки
 • Стимулиране на експлоатационен лизинг
 • Оповестяване на лизинга
 • Оповестяване на лизинга от страна на лизингодателя
 • Други оповестявания
Оповестяване на свързани лица
 • Преглед на свързаните страни
 • Оповестяване на свързани лица
Събития след датата на баланса
 • Преглед на събитията след датата на баланса
 • Принцип действащото предприятие
 • Оповестяване на събития, след края на отчетния период
Застрахователни договори
 • Преглед на застрахователните договори
  • Оповестяване на проблеми
  • Тест за адекватност на пасивите
  • Презастраховка при обезценяване
  • Промени на счетоводната политика
  • Придобити договори
  • Допълнителен негарантиран доход
 • Оповестяване на застрахователни договори
Земеделие
 • Счетоводство за земеделие
 • Оповестяване на селско стопанство
Договори за строителство
 • Осчетоводяване на договори за строителство
  • Приходи по договора
  • Разходи по договора
  • Приходи и признаване на разходите
  • Разпознаване на загубите
 • Споразумения за строителство на недвижими имоти
 • Оповестяване на договор за строителство
Правителствени дарения
 • Счетоводство на правителствени дарения
 • Оповестяване на държавно дарение
 • Оповестяване на държавни субсидии
Минерални ресурси
 • Отчитане на минерални
 • Отчитане на разходи за източване
 • Представяне на минерални ресурси
 • Оповестяване на минерални ресурси
Концесии за услуги
 • Преглед на концесионните услуги
 • Оповестяване на концесионна услуга
Други теми
 • Задължения от отпадъците на електрическо и електронно оборудване
 • Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна операция
 • Разпределения на непарични активи на собствениците
 • Погасяване на финансови пасиви с капиталови инструменти
Речник на термините
Индекс
Рейтинг
Рейтинг: 7.00 / 4 гласа 
За да оцените книгата "Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност - 2015", изберете цифрата отговаряща на Вашата оценка по десетобалната система:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Други интересни предложения
Тълковен речник на финансово-счетоводните понятия - Аксиния Цветанова -
Тълковен речник на финансово-счетоводните понятия
Аксиния Цветанова
РС Издателство и Бизнес Консултации
Цена:  27.00 лв.
Финансови изчисления - Радослав Цончев -
Финансови изчисления
Радослав Цончев
Нов български университет
Цена:  16.00 лв.
Управлявай дръзко и мъдро - Анастас Кехайов -
Управлявай дръзко и мъдро
Анастас Кехайов
Алфа Куолити България
Цена:  35.00 лв.
Мнения на посетители
Добави мнение 
Примерите са преписани от предходно издание на Wiley, както и цели пасажи. A преводът е ужасен... Мисля че превода е правен с GOOGLE. или преводача въобще няма идея за счетоводство... Книгата не си заслужава, дори и като подарък, освен ако не затискате луканки с нея.
Закупилите тази книга, купуват също
Наем, финансов лизинг и бартер - счетоводно отчитане и данъчно третиране - Д-р Али Вейсел, Мина Янкова, Валентина Ватева - Гекова - книга

Наем, финансов лизинг и бартер - счетоводно отчитане и данъчно третиране


, ,

Раабе България
Цена:  40.32 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Правилното разбиране и непосредственото прилагане на сериозен обем нормативно данъчно и счетоводно законодателство, свързано с наема, лизинга и бартера е от съществено значение за имущественото и финансово състояние на всяко предприятие. Цел на настоящото издание е да улесни читателите при решаването на възникнали въпроси относно счетоводното отчитане и данъчното третиране на база реални примери и полезна практика. Изданието е подходящо за: главни счетоводители, финансови мениджъри, данъчни адвокати, одитори, лицензионни и финансови дружества, счетоводни къщи. ...
Тайната на успешните преговори - Роджър Досън - книга

Тайната на успешните преговориСветовна библиотека
Цена:  14.99 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Скритите оръжия на един експерт! ... Искате ли да постигате най-добрите сделки, да изграждате успешни партньорства или да напредвате в кариерата? Искате ли да извличате максимална печалба от възможностите на пътя ви и да придобиете повече власт? Или може би желаете да направлявате бъдещето на децата си? Умението да преговаряте ви е необходимо, независимо каква е ситуацията, пред която сте изправени. Експерт от международна величина, Роджър Досън споделя с вас скритите си оръжия за всеки аспект от изкуството на преговорите - от първите стъпки до критичните заключителни ходове. Ще подобрите уменията си да изграждате ...
Примерен сметкоплан 2011 - дипляна - проф. д-р Стоян Дурин, Даниела Дурина - книга

Примерен сметкоплан 2011 - дипляна


,

ФорКом
Цена:  1.20 лв.
Шестнадесето актуализирано издание ... В дипляната може да откриете: основна схема на счетоводния процес списък на счетоводните сметки образци на формуляри за ГФО по НСФОМСП списък на приложимите счетоводни стандарти Настоящият примерен сметкоплан е разработка на проф. д-р Стоян Дурин и Даниела Дурина и е помагало към тяхната книга "Счетоводство на предприятието" ...
Готов ли си да продаваш? : Аудио книга - Част 1 - Ивайло Кунев - книга

Готов ли си да продаваш?
Аудио книга - Част 1Selfinvest Career Consulting
Цена:  14.99 лв.
13 съвета за планиране на продажбите. ... Аудио книгата "Готов ли си да продаваш?" е обучителен инструмент, който е специално разработен да учите и да усъвършенствате себе си в малките свободни пролуки по време на път от една за друга среща, на път за дома или в почивните дни. Темата за планирането на продажбите е от онези, които остават извън светлината на прожекторите, но ако искате да получите значително предимство пред конкурентите си и да реализирате повече продажби, то тази книга е за вас. Какво ще научите: как да анализирате пазара, конкурентите и клиентите как да откривате сегментиране и ...
Дракър за всеки ден - Питър Дракър - книга

Дракър за всеки денКласика и Стил
Цена:  27.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
366 дни в проникновение и мотивация за вършене на правилни неща ... Питър Дракър е оригинален голям мислител. И не само в областта на мениджмънта. Идеите на Дракър за иновациите, лидерството, ефективността и адаптирането към промяната съществуват като елегантен класически пример за мъдрост за бизнеса. Сега за първи път най-значимите идеи на Дракър са обобщени на едно място в "Дракър за всеки ден". Събрано от труда през целия му живот, книгата е ключ към разбиране на неговото мислене и обобщава най-значимите му произведения. Но тази книга служи като нещо повече от обобщение на неговата работа - тя е призив за ...
Финансов анализ - Виолета Касърова - книга

Финансов анализНов български университет
Цена:  18.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Материалът в учебника "Финансов анализ" на Виолета Касърова е структуриран в осем основни раздела - "Финансовият анализ в контекста на съвременната икономика", "Характеристика на финансовия анализ", "Информационно осигуряване на финансовия анализ". "Инструментариум на финансовия анализ", "Счетоводен аналитичен модел", "Стойностен аналитичен модел", "Специални приложения на финансовия анализ", "Практикум по финансов анализ". В него се разглеждат подробно, както традиционни показатели и модели за анализ на финансовия отчет на ...
Размисли за счетоводството в минало и в настояще време - Антон Свраков - книга

Размисли за счетоводството в минало и в настояще времеТруд и право
Цена:  18.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Луксозно издание. ... Тази различна, уникална книга представя по един брилянтен начин счетоводството и одита като философия, теория и практика, в неразривната връзка между история, настояще и бъдеще. Огромните теоретични познания и трайният изследователски интерес на автора към счетоводната материя му позволяват да предложи систематизиран отговор на много въпроси с фундаментално значение за съвременната професия на счетоводителя. Книгата провокира читателя с откровен разговор за счетоводството далеч отвъд "дебита" и "кредита" за отразяване на счетоводните записвания. Счетоводството е представено в ...
Аудиодиск - Командироване в ЕС, ЕИП, България, трети държави - Величка Микова, Ина Ахмедова, Иван Раднев, Димитър Бойчев, Зорница Димитрова, Лорета Цветкова, Десислава Канева, Десислава Калу - книга

Аудиодиск - Командироване в ЕС, ЕИП, България, трети държави


, , , , , , ,

Раабе България
Цена:  48.00 лв.
Права и задължения на работодателя и командирования. Разходооправдателни документи. Данъчни ефекти. Осигуряване и СИДДО. Нормативни изисквания. ... При командироване на служители в ЕС, ЕИП, България и трети държави и трябва да изготвите споразумение или заповед за командироване и да определите как се признават разходите за командировка, в коя държава се осигуряват лицата, какви са минималните ставки и продължителност на труда. В изданието ще откриете: процедури за командироване: как да определите коя нормативна уредба да прилагате; командироване в ЕС, ЕИП и Швейцария в рамките на предоставяне на услуга; ...

Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност - 2015


Поръчай през телефона си сега.
Лесно е!
Цена:  180.00 лв.
Продукт#157754
ТипКнига
НаличностДа, на склад при доставчик
Физически е наличен при доставчик на store.bg
Издадена2015 г.
Категории
КорицаМека
Страници520
Размери20.50 / 28.50 / 3.20 cm
Тегло1.440 kg
EAN9786197234039
ISBN9786197234039
Описание
Практическо ръководство към основите на МСФО.
Международните финансово-счетоводни стандарти са водещо помагало в работата на организации и предприятия в различни сфери по целия свят, като основа за тяхната адекватна счетоводна дейност и изготвянето на финансовите им отчети. Източник за създаването на МСФО са хиляди страници, плод на огромен труд и анализи.
Ръководството към МСФО решава проблема с огромния масив от информация, като я синтезира и обединява в едно издание. Тази книга дава описание на множество ключови счетоводни казуси, как счетоводната информация да бъде анализирана и къде да търсим в изданието МСФО необходимите източници на допълнителна информация. Текстовете в книгата съдържат стотици примери от реалния стопански живот, които дават насоки как да бъде прилаган МСФО в международния бизнес, полезни практики, както и препратки към най-добрите счетоводни практики според автора.
Разделите в изданието касаят финансови отчети, доходи от акции, инвестиции, инвеститори, фиксирани активи, отговорности, обезценяване на активи, признаване на приходи, план за извеждане от експлоатация, данък върху доходите, бизнес комбинации, международна валутна търговия, както и много други важни теми.
Ръководството към МСФО е Вашият личен наръчник и помощник за определяне на правилните счетоводни практики, съгласно общоприетите стандарти, което би Ви помогнало както в правилния подход и анализ, така и в изготвянето на финансовия отчет.

Авторът Стивън М. Браг е високоуважаван финансов експерт и консултант, който има зад гърба си повече от 50 издадени книги, ръководства и указания, между които "The New Controller Guidebook", "The Learn Accounting Guidebook" и "Payroll Management".
Страници от тази книга
Други интересни предложения
Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2014. Коментари и приложения
Bruce Mackenzie, Danie Coetsee, Blaise Colyvas, Edwin Selbst, Tapiwa Njikizana, Raymond Chamboko, Brandon Hanekom
Цена:  240.00 лв.
Практически наръчник + CD: Международни стандарти за финансово отчитане
Стоян Дурин, Христина Колева, Живко Бонев, Десислава Йосифова, Иван Златков, Даниела Дурина, Емил Евлогиев, Иван Дочев, Мариан Николов
Цена:  115.20 лв.
Решения на ВАС по ДДС дела - практика и приложение
Моника Петрова, Ивайло Кондарев
Цена:  34.32 лв.
Тълковен речник на финансово-счетоводните понятия
Аксиния Цветанова
Цена:  27.00 лв.
Финансово-стопански анализ
Кръстьо Чуков, Росица Иванова
Цена:  15.00 лв.
Финансови изчисления
Радослав Цончев
Цена:  16.00 лв.
Българският Уолстрийт
Димана Ранкова, Ралица Агайн, Владислав Панев, Иван Такев, Красимир Атанасов, С. Съръстов
Цена:  15.00 лв.
Съвременна история на българското банкерство
Екатерина Сотирова, Светлозар Петков
Цена:  96.00 лв.
Уорън Бъфет и анализът на финансови отчети
Мери Бъфет, Дейвид Кларк
Цена:  16.00 лв.
Управлявай дръзко и мъдро
Анастас Кехайов
Цена:  35.00 лв.
Назад
Детски кухни
Моторист
Явор Веселинов
Шекспир 3D
Иво Сиромахов
Дан Браун - Произход
Жената на поета
Новият роман на Дженифър Лам разказва за съдбовната любов между Наталия Гончарова и Пушкин.
Скот Келби - Светкавици
Шестата част от "Тайните на цифровата фотография" разкрива триковете на професионалистите.
Безплатна доставка за София, 2.90 за провинцията!
Богат татко, беден татко - Робърт Кийосаки, Шарън Лехтър -
Богат татко, беден татко
Робърт Кийосаки, Шарън Лехтър
Уроците за парите, на който богатите учат децата си, а бедните - не! : Робърт Кийосаки учи хората да ...
Монахът, който продаде своето ферари - Робин Шарма -
Монахът, който продаде ...
Робин Шарма
Духовна притча за това как да осъществите мечтите си и да постигнете съдбата си. : "Монахът, ...
48-те закона на властта - Робърт Грийн -
48-те закона на властта
Робърт Грийн
Книга от поредицата "Войни и власт" : Книга за тези, които искат властта и тези, които я ...
Четирите потока на парите : Пътеводител към финансова свобода - Робърт Кийосаки -
Четирите потока на ...
Робърт Кийосаки
От "Четирите потока на парите" ще научите защо някои хора работят по-малко, печелят повече, ...
Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма -
Лидерът, който нямаше титла
Робин Шарма
Съвременна притча за истинския успех в бизнеса и в живота : Книгата, която държите в ръцете си сега, е ...
Технически анализ : Пълен справочник за технически анализатори на финансовите пазари - Чарлз Д. Къркпатрик, Джули Р. Далкуист -
Технически анализ
Пълен ...

Чарлз Д. Къркпатрик, Джули Р. ...
"Технически анализ" е първата книга по темата, която е подходяща за пълни курсове за ...
Икономически теории - Иван Пипев, Боян Велев, Катя Бекярова -
Икономически теории
Иван Пипев, Боян Велев, Катя ...
Икономическата мисъл от древността до наши дни. Учебник за икономическите университети. : В учебника ...
101 Отбивки за напреднали
Artesania Latina - кораби от дърво
Maybelline Gigi Hadid Makeup