store.bg - бързо, лесно и удобно
Начало   Книги    Наука и научно-популярна литерату...  
store.bg - бързо, лесно и удобно
Грижа за клиента   |   За контакти
Начало   Книги    Наука и научно-популярна литература    Геология
Търсене
Книги

Геология

/ общо 15 продукта /
Петрографски и петрохимически изследвания на магмените скали в Стара планина - Иван Вутов -

Петрографски и петрохимически изследвания на магмените скали в Стара планина



Нов български университет
Цена:  20.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Стара планина е единствена по рода си в България с богато разнообразие на типове и видове скали. Тя е интересна и от гледна точка на наличие на ценни видове полезни изкопаеми. В изследването си Иван Вутов изяснява видовата принадлежност на скалите от различни математически комплекси, определя абсолютната и относителната възраст на жилните и дайкови скали. Търси генетичната връзка между магматизма и минерализацията и определя характера на родоначалната магма. Разграничава скалите по степен на алкалност. Иван Вутов извършва целенасочени петрографски и петрохимични изследвания на магматическите комплекси Етрополския, Вършецко-Берковския, ...
Геолозите се шегуват - Тодор Тодоров -

Геолозите се шегуват



АИ "Проф. Марин Дринов"
Цена:  6.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Тази книга няма претенциите за научна дисекция на геолога и неговата очарователна и същевременно достатъчно трудна професия. По-скоро тя се опитва да разкрие някои негови характерни черти и недостатъци с помощта на шегата. Подобно на учените от редица други области на знанието (физици, химици, биолози, медици, математици и др.), геолозите също притежават силно развито чувство за хумор, което им позволява да излизат от различни критични ситуации или да правят по-приятна нелеката им работа. Всичко в книгата е само "една шега", макар че на места много от ситуациите и резултатите изглеждат почти "на сериозно". Книгата е ...
Структурни дефекти в природни и синтетични кристали - Биляна Костова -

Структурни дефекти в природни и синтетични кристали



Нов български университет
Цена:  9.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Главна особеност на всеки кристал е неговата структура, която се образува под влияние на комбинация от различни фактори. Структурата контролира морфологията, хабитуса и физичните свойства на кристалите. В структурите на природните и синтетичните кристали обикновено се установяват дефекти, които изменят техните свойства. Това определя дългогодишния интерес на учените към изучаването на дефектите. В настоящата работа са представени конкретни примери за изследване на дефекти в природни и синтетични кристали, като е демонстрирана ефективността от изучаването им чрез получената генетична информация на природни кварц и турмалин и данни за ...
Глобални предизвикателства пред човечеството - Тодор Николов -

Глобални предизвикателства пред човечеството



АИ "Проф. Марин Дринов"
Цена:  15.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Динамичната земя Ускорението на еволюцията и проблемът за устойчивото развитие Състояние на планетата: поглед от миналото към бъдещето ... Във второто издание на "Глобални предизвикателства пред човечеството" е включена трета лекция, в която се разглежда съвременното състояние на планетата в светлината на геоложката история на Земята и се посочват основните заплахи, които тегнат над съвременното човечество. Защото знанията за дългата, сложна и динамична история на нашата планета, както и за еволюцията на организмите върху нея позволяват да се очертаят общи закономерности, които са много важни за изграждане на солидни знания ...
Стратиграфски кодекс на България - Тодор Николов, Иво Сапунджиев -

Стратиграфски кодекс на България


,

АИ "Проф. Марин Дринов"
Цена:  5.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Стратиграфията обобщава всички данни, свързани със съдържанието, характера и последователностите на геоложкия летопис и изграждането на геохроноложката скала за естествените етапи в историята на Земята. Това определя фундаменталното значение на стратиграфията за цялата геология. От този факт произтича необходимостта от прецизно определени и международно съгласувани принципи на стратиграфската класификация, терминология и процедури, регламентиращи въвеждането и употребата на различни видове стратиграфски поделения. По-съществените корекции, подобрения и допълнения в това второ издание на кодекса са следните: 1. Въведени са всички основни ...
The earthquake (m 7.8) source zone (South-West Bulgaria) - Boyko Ranguelov, Snezhina Rizhikova, Tatiana Toteva -

The earthquake (m 7.8) source zone (South-West Bulgaria)


, ,

АИ "Проф. Марин Дринов"
Цена:  6.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
The guide includes catalogs of earthquakes in 1900 and the period from 1900 to 1999, published and new - unpublished, macroseismic maps. ...
Европейската референтна система в България - Георги Милев, Момчил Минчев, Георги Вълев, Маргарита Матова, Керанка Василева, П. Гъбенски -

Европейската референтна система в България


, , , , ,

АИ "Проф. Марин Дринов"
Цена:  5.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
В монографията са обобщени работите, свързани с въвеждането на Европейската референтна координатна система (EUREF) в България. Изложени са основите, предпоставките, същността и необходимостта от системата, както и връзката ѝ с развитието на глобалните навигационни спътникови системи. Представени са сеизмотектонските условия на територията на България, изграждането на EUREF мрежата, изследванията и приложението на системата в България, както и нормативните документи за това. Представени са също единната европейска височинна система и въвеждането ѝ в България заедно с Европейската комбинирана мрежа. Обобщени са и резултатите от ...
Кръгови морфоструктури в Средногорието - Хернани Спиридонов -

Кръгови морфоструктури в Средногорието



АИ "Проф. Марин Дринов"
Цена:  5.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
В настоящата книга обект на изследване са кръговите морфоструктури, които през първата половина на ХХ век най-често са се отъждествявали с разнообразни магматични образувания, съдържащи различни минерални полезни изкопаеми. Монографията третира един от най-актуалните проблеми на съвременната геология и геоморфология. В продължение на години те са възприемани като екзотични обекти или в най-добрия случай се отъждествяваха с някои магматични образувания – вулкани и интрузии. С развитието на космическите изследвания кръговите морфоструктури са наблюдавани както върху обширните платформени равнини и орогенни масиви на Земята, така и върху ...
Глобални изменения на климатите в историята на Земята - Тодор Николов -

Глобални изменения на климатите в историята на Земята



АИ "Проф. Марин Дринов"
Цена:  21.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Измененията на климатите през отделните геоложки епохи от дългата история на Земята са били неразделна част от динамиката на планетата и от нейната позиция в Слънчевата система. Глобалните геоложки явления, флуктуациите и дълготрайните промени в палеоклиматите са оставили ясни следи в геоложкия летопис. Книгата е опит за синтез на най-новите данни от изследванията върху глобалните изменения на геосистемите и флуктуациите на климатите в историята на Земята. Фокусът е върху онези изменения в геоложкото минало на планетите, с които най-тясно са свързани климатичните колебания, техните взаимовръзки и закономерности във времето като основа за ...
Околорудни хидротермални изменения на скалите - Милко Каназирски -

Околорудни хидротермални изменения на скалите



АИ "Проф. Марин Дринов"
Цена:  17.80 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
В книгата са изложени основните постижения на световноизвестната физикохимична петроложка школа на руския академик Д. С. Коржински. Анализирана е теоретичната база на приетите генетични класификации в метасоматичната петрология. Подробно са разгледани главните метасоматични формации и съответстващите им околорудни изменения. Показани са възможностите на физикохимичния анализ на минералните парагенези, както и на експерименталното и численото моделиране на минерални равновесия и на метасоматични зоналности. Детайлно са характеризирани минералните равновесия в системата K2О-Al2O3-SiO2-H2O-SO3, която е присъща на епитермални златни находища. ...
Комплексни системи за геозащита - Чавдар Колев -

Комплексни системи за геозащита



Техника
Цена:  15.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
В книгата са разгледани общите системни зависимости и съответствията с проектните предпоставки, конструктивните и технологичните свойства на съставните съоръжения и мерки за геозащита, като са формулирани прагматични методи за решения. Изяснени са принципите на интегралния подход, подкрепени с характерни примери. Предложената класификация на комплексните геозащитни схеми може да се използва пряко като набор от готови принципни схеми за приложение при съответстващи случаи от практиката. Обстойно са представени бреговите процеси, които посредством абразията и ерозията са сред най-често срещаните причини за свлачищата. Книгата е предназначена ...
Основи на палеонтологията и историчната геология - Тодор Г. Николов -

Основи на палеонтологията и историчната геология



УИ "Св. Климент Охридски"
Цена:  18.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Четвърто допълнено издание. ... Тодор Георгиев Николов е роден на 26.02.1931 г. в с. Барана, Плевенско. Завършил е Висше образование по геология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1955 г. Специализирал е в Русия (1960) и Франция (1968). Доктор по геология и доктор на геолого-минералогическите науки, дългогодишен професор в СУ "Св. Климент Охридски" и в Геологическия институт при БАН, гост-професор в Географския институт на БАН (2004 - 2009 г.). Действителен член (академик) на Българската академия на науките. Доктор хонорис кауза на Университета "Пол Сабатие", Тулуза, Франция. Член на редица ...
Геология Продукти 1-12 от общо 15
Страница:
12
Петрографски и петрохимически изследвания на магмените скали в Стара планина
Иван Вутов
Цена:  20.00 лв.
Геолозите се шегуват
Тодор Тодоров
Цена:  6.00 лв.
Структурни дефекти в природни и синтетични кристали
Биляна Костова
Цена:  9.00 лв.
Глобални предизвикателства пред човечеството
Тодор Николов
Цена:  15.00 лв.
Стратиграфски кодекс на България
Тодор Николов, Иво Сапунджиев
Цена:  5.00 лв.
The earthquake (m 7.8) source zone (South-West Bulgaria)
Boyko Ranguelov, Snezhina Rizhikova, Tatiana Toteva
Цена:  6.00 лв.
Европейската референтна система в България
Георги Милев, Момчил Минчев, Георги Вълев, Маргарита Матова, Керанка Василева, П. Гъбенски
Цена:  5.00 лв.
Кръгови морфоструктури в Средногорието
Хернани Спиридонов
Цена:  5.00 лв.
Глобални изменения на климатите в историята на Земята
Тодор Николов
Цена:  21.00 лв.
Околорудни хидротермални изменения на скалите
Милко Каназирски
Цена:  17.80 лв.
Комплексни системи за геозащита
Чавдар Колев
Цена:  15.00 лв.
Основи на палеонтологията и историчната геология
Тодор Г. Николов
Цена:  18.00 лв.
Страница: 1 / 2
Категории
Басейни Intex
Сезонът на бурите
Носителят на Световната награда за фентъзи Анджей Сапковски с нов роман.
Габриел Гарсия Маркес
"Спомени за моите тъжни проститутки" е последният роман на Габриел Гарсия Маркес.
Безплатна доставка за София, 2.90 за провинцията!
Кристалография - Георги Киров, Цвета Станимирова -
Кристалография
Георги Киров, Цвета Станимирова
Кристалографията е наука за образуването, строежа и свойствата на кристалите. Кристалографските знания ...
Основи на палеонтологията и историчната геология - Тодор Г. Николов -
Основи на палеонтологията ...
Тодор Г. Николов
Четвърто допълнено издание. : Тодор Георгиев Николов е роден на 26.02.1931 г. в с. Барана, Плевенско. ...
Глобални предизвикателства пред човечеството - Тодор Николов -
Глобални предизвикателства ...
Тодор Николов
Динамичната земя Ускорението на еволюцията и проблемът за устойчивото развитие Състояние на ...
Геология за всеки - Всеволод Курчатов -
Геология за всеки
Всеволод Курчатов
Във второто преработено и допълнено издание на "Геология за всеки" са разгледани позицията ...
Петрографски и петрохимически изследвания на магмените скали в Стара планина - Иван Вутов -
Петрографски и ...
Иван Вутов
Стара планина е единствена по рода си в България с богато разнообразие на типове и видове скали. Тя е ...
Европейската референтна система в България - Георги Милев, Момчил Минчев, Георги Вълев, Маргарита Матова, Керанка Василева, П. Гъбенски -
Европейската референтна ...
Георги Милев, Момчил Минчев, ...
В монографията са обобщени работите, свързани с въвеждането на Европейската референтна координатна ...
Околорудни хидротермални изменения на скалите - Милко Каназирски -
Околорудни хидротермални ...
Милко Каназирски
В книгата са изложени основните постижения на световноизвестната физикохимична петроложка школа на ...
Комплексни системи за геозащита - Чавдар Колев -
Комплексни системи за ...
Чавдар Колев
В книгата са разгледани общите системни зависимости и съответствията с проектните предпоставки, ...
Структурни дефекти в природни и синтетични кристали - Биляна Костова -
Структурни дефекти в ...
Биляна Костова
Главна особеност на всеки кристал е неговата структура, която се образува под влияние на комбинация от ...