store.bg - бързо, лесно и удобно
store.bg - бързо, лесно и удобно!
Грижа за клиента   |   За контакти
Начало   Книги    Право и юридическа литература    Административно право    Дружества със специална инвести...
Начало   Книги    ...    Административно право  
Използваме бисквитки, за да осигурим възможно най-доброто преживяване в нашия уебсайт. За да работи store.bg правилно е необходимо съгласие с употребата им!
Детайлни настройки
Съгласен съм с бисквитките

Дружества със специална инвестиционна цел


Виктор Токушев

Дружества със специална инвестиционна цел - Виктор Токушев - книга
Поръчай през телефона си сега.
Лесно е!
Цена:  16.00 лв.
 Доставка:
Доставка заСофияИзбери друго населено място
Цена за доставка3.90 лв. Безплатна доставка при поръчка над 50 лв.
Опция прегледДа, при всяка доставка.
Дати за доставка11‑08‑2022 г. или 12‑08‑2022 г.
 Основни параметри:
Продукт#89573
ВидКнига
НаличностДа, на склад при доставчик
Физически е наличен при доставчик на store.bg
Издадена2012 г.
ИздателствоСиби
Категории
КорицаМека
Страници280
Размери14.50 / 21.50 / 1.50 cm
Тегло0.400 kg
EAN9789547307902
ISBN9789547307902
Дружества със специална инвестиционна цел - Виктор Токушев - книга

Дружества със специална инвестиционна цел


Виктор Токушев

Цена:  16.00 лв.
 Доставка:
Доставка заСофияИзбери друго населено място
Цена за доставка3.90 лв. Безплатна доставка при поръчка над 50 лв.
Опция прегледДа, при всяка доставка.
Дати за доставка11‑08‑2022 г. или 12‑08‑2022 г.
 Основни параметри:
Продукт#89573
ВидКнига
НаличностДа, на склад при доставчик
Физически е наличен при доставчик на store.bg
Издадена2012 г.
ИздателствоСиби
Категории
КорицаМека
Страници280
Размери14.50 / 21.50 / 1.50 cm
Тегло0.400 kg
EAN9789547307902
ISBN9789547307902
Описание
Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел.
Разгледани са изискванията към учредяването и лицензирането на тези дружества, както и възможностите за тяхното преобразуване и прекратяване. Обсъдени са основните въпроси, свързани с функционирането на дружествата, отношенията им със задължителните партньори (обслужващи дружества, банка-депозитар и оценители) и възможностите за финансиране и извършване на инвестиции.
При анализирането на поставените теоретични въпроси е търсено практическото им измерение, като е отчитана както практиката на Комисията за финансов надзор, така и възникнали казуси, свързани с дейността на реално функциониращи дружества със специална инвестиционна цел.

Авторът е доктор по право и преподавател по търговско право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Адвокат от Софийската адвокатска колегия.
Съдържание
Коментирана практика на комисията за финансов надзор
Въведение
Правна същност на дружествата със специална инвестиционна цел
 • Възникване и раз­ви­тие на кон­цеп­цията за дру­жест­ва със спе­циал­но пред­наз­на­че­ние
 • Изработване и приема­не на бъл­гар­ския Закон за дру­жест­вата със спе­циал­на ин­вести­цион­на цел
  • Законодателни пред­постав­ки за съз­да­ва­не­то на ЗДСИЦ
   • Закон за ипо­теч­ни­те обли­га­ции
   • Промените в ЗППЦК от 2002 г.
  • Създаване и об­хват на проек­то­за­ко­на за ДСИЦ
  • Основни въпро­си при об­съж­да­не­то на проек­то­за­ко­на
  • Приемане на ЗДСИЦ и идеи за послед­ва­щи про­ме­ни
 • Законодателни мо­де­ли, повлияли съз­да­ва­не­то на бъл­гар­ския за­кон, и срав­ни­тел­ноправ­ни образ­ци
  • Създаване и раз­ви­тие на аме­ри­кан­ския мо­дел на REIT
  • Възприемане на аме­ри­кан­ския мо­дел на REIT и адап­ти­ра­не­то му в стра­ни­те от ЕС
   • Франция
   • Великобритания
   • Германия
  • Законодателни мо­де­ли от­нос­но дру­жест­ва за взе­ма­ния
  • Съпоставка меж­ду ДСИЦ и све­тов­ни­те прак­ти­ки при съз­да­ва­не­то на дру­жест­ва за се­кю­ри­ти­зи­ра­не
 • Приложим за­кон от­нос­но ДСИЦ
 • Правна същ­ност на ДСИЦ
  • ДСИЦ ка­то ак­ционер­ни дру­жест­ва
   • Особености с оглед на пред­ме­та на дейност
   • Особености на из­да­ва­ни­те цен­ни кни­ги
  • ДСИЦ ка­то публич­но дру­жест­во
  • ДСИЦ ка­то ин­вести­цион­но дру­жест­во
   • ДСИЦ и ко­лек­тив­ни­те ин­вести­цион­ни схе­ми
   • ДСИЦ и ин­вести­цион­ни­те дру­жест­ва от зат­во­рен тип
   • ДСИЦ ка­то пред­приятие за ко­лек­тив­но ин­вести­ра­не
  • Понятие
Учредяване, лицензиране, преобразуване и прекратяване на дружествата със специална инвестиционна цел
 • Система на въз­ник­ва­не на дру­жест­ва­та със спе­циал­на ин­вести­цион­на цел
  • Общи бе­леж­ки
  • Специфика в систе­ма­та за въз­ник­ва­не на ДСИЦ
  • Особености на фак­ти­ческия състав на уч­ре­дя­ва­не­то на ДСИЦ
  • Производно при­до­би­ва­не на ка­чест­во­то ДСИЦ
 • Учредители на ДСИЦ
  • Общи бе­леж­ки
  • Понятие, спе­ци­фи­ки и зна­че­ние на ин­сти­ту­ционал­ния ин­вести­тор
   • Понятие за ин­сти­ту­циона­лен ин­вести­тор
   • Специфики в по­ло­же­нието на ин­сти­ту­ционал­ния ин­вести­тор
   • Значение на ин­сти­ту­ционал­ния ин­вести­тор
  • Практически пробле­ми на участието на ин­сти­ту­циона­лен ин­вести­тор
  • Акционерна струк­ту­ра след ли­цен­зи­ра­не­то
 • Капитал и ак­ции на ДСИЦ
  • Капитал на ДСИЦ
   • Общи изиск­ва­ния към ка­пи­та­ла
   • Специални изиск­ва­ния към ка­пи­та­ла
  • Увеличаване и на­ма­ля­ва­не на ка­пи­та­ла
   • Ограничения от­нос­но на­ма­ля­ва­не­то на ка­пи­та­ла
   • Ограничения при уве­ли­ча­ва­не­то на ка­пи­та­ла
  • Акции на ДСИЦ
   • Безналични ак­ции
   • Забрана за при­ви­ле­ги­ро­ва­ни ак­ции
 • Устав на ДСИЦ
  • Общи бе­леж­ки
  • Срок
  • Инвестиции на ДСИЦ
  • Разходи на дру­жест­во­то и от­но­ше­ния с тре­ти ли­ца
  • Допълнителни изиск­ва­ния към съ­дър­жа­нието на уста­ва
  • Изводи
 • Управление на ДСИЦ
  • Система на управле­ние
  • Изисквания към чле­но­ве­те на съвета на ди­рек­то­ри­те
   • Образователен ценз
   • Чисто съ­деб­но и тър­гов­ско ми­на­ло
   • Несъвместимости
 • Правно по­ло­же­ние на ДСИЦ пре­ди ли­цен­зи­ра­не­то
 • Лицензиране на ДСИЦ
  • Разграничаване на изиск­ва­нията към ли­цен­зи­ра­не­то и към проспек­та за пър­во­на­чал­но уве­ли­ча­ва­не на ка­пи­та­ла
  • Изисквания за из­да­ва­не на ли­ценз
   • Изисквания във връз­ка с уч­ре­дя­ва­не­то и ка­пи­та­ла
   • Изисквания във връз­ка със съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те
   • Изисквания към ос­нов­ни­те пар­т­ньо­ри
  • Специални изиск­ва­ния към проспек­та на ДСИЦ
  • Отказ за из­да­ва­не на ли­ценз
  • Отнемане на ли­ценз
  • Необходимост от ли­цен­зионен ре­жим за ДСИЦ
 • Преобразуване и прекра­тя­ва­не на ДСИЦ
  • Преобразуване на ДСИЦ
   • Забрана за пре­обра­зу­ва­не
   • Сливане и вли­ва­не
   • Разделяне и от­де­ля­не
  • Прекратяване на ДСИЦ
   • Основания за прекра­тя­ва­не
   • Ликвидация на ДСИЦ
Изисквания към дейността на ДСИЦ
 • Функции на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те на ДСИЦ
  • Място на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те в управле­нието на дру­жест­во­то
  • Ограничения на пра­во­мо­щията на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те
  • Специални за­дъл­же­ния на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те
   • Задължение за застра­хо­ва­не
   • Задължение за по­ла­га­не на дъл­жи­ма гри­жа
   • Задължение за из­бяг­ва­не на кон­ф­лик­т на ин­те­ре­си
   • Задължение за опаз­ва­не на тайни­те на дру­жест­во­то
 • Задължителни пар­т­ньо­ри на ДСИЦ
  • Банка де­по­зи­тар
   • Понятие и прав­на ха­рак­те­ристи­ка
   • Функции на банка­та де­по­зи­тар
   • Договор с банка де­по­зи­тар
   • Практически пробле­ми от­нос­но банка­та де­по­зи­тар
  • Обслужващи дру­жест­ва
   • Понятие и прав­на ха­рак­те­ристи­ка
   • Функции на об­служ­ва­що­то дру­жест­во
   • Договор с об­служ­ва­що дру­жест­во
   • Дъщерни об­служ­ва­щи дру­жест­ва
  • Оценители
   • Понятие и прав­на ха­рак­те­ристи­ка
   • Изисквания към оце­ни­те­ли­те
   • Задължителни оценки
 • Сделки и ин­вести­цион­ни огра­ни­че­ния за ДСИЦ
  • Сделки, вли­за­щи в пред­ме­та на дейност на ДСИЦ, се­кю­ри­ти­зи­ра­що нед­ви­жи­ми имо­ти
   • Придобивни сдел­ки
   • Сделки за из­вли­ча­не на до­ход от при­до­би­тия нед­ви­жим имот
   • Сделки на разпо­реж­да­не с при­до­би­тия нед­ви­жим имот
  • Сделки, вли­за­щи в пред­ме­та на дейност на ДСИЦ, се­кю­ри­ти­зи­ра­що взе­ма­ния
   • Характеристика на сдел­ки­те
   • Особености от­нос­но пред­ме­та на при­до­би­ва­не
  • Сделки, из­рич­но забра­не­ни за ДСИЦ
  • Инвестиране на сво­бод­ни­те сред­ст­ва на ДСИЦ
   • Допустими ин­вести­ции
   • Забранени ин­вести­ции
 • Финансиране на ДСИЦ
  • Финансиране чрез еми­ти­ра­не на но­ви ак­ции
  • Финансиране чрез из­да­ва­не на обли­га­ции
  • Финансиране чрез банко­ви кре­ди­ти
   • Банкови кре­ди­ти за при­до­би­ва­не и въ­веж­да­не в ек­сплоата­ция на ак­ти­ви за се­кю­ри­ти­за­ция
   • Банкови кре­ди­ти за пла­ща­не на лихви
   • Практически пробле­ми при кре­ди­ти­ра­не­то
 • Защита на иму­щест­во­то на ДСИЦ от не­състоятел­ност
  • Предпоставки за за­щи­та­та
  • Обем на пре­доста­ве­на­та за­щи­та
 • Разпределяне на ди­ви­дент от ДСИЦ и да­нъ­чен ре­жим
  • Разпределяне на ди­ви­дент
   • Формиране на пе­чал­ба­та на ДСИЦ
   • Срокове за изпла­ща­не на ди­ви­дент
  • Данъчен ре­жим
Заключение
Рейтинг
Рейтинг: 10.00 / 1 глас 
За да оцениш книгата "Дружества със специална инвестиционна цел", избери цифрата отговаряща на твоята оценка по десетобалната система:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Други интересни предложения
Съдебна администрация 2020 -
Съдебна администрация 2020
Сиби
Цена:  7.50 лв.
Други интересни предложения
Съдебна администрация 2020
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Цена:  7.50 лв.
Местно самоуправление и местна администрация 2020
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Цена:  5.80 лв.
Административен процес на Република България
Димитър Костов, Дончо Хрусанов
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Цена:  21.90 лв.
Административно право - специална част. Курс лекции
Цветан Сивков, Дарина Зиновиева, Георги Димитров, Емилия Панайотова, Райна Николова, Светла Янкулова, Галина Чернева, Капка Милчева
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Цена:  19.00 лв.
Въпроси на административния процес
Веселина Канатова-Бучкова
Цена:  27.00 лв.
Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс
Веселина Канатова-Бучкова
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Цена:  18.00 лв.
Несъстоятелност
Григор Григоров
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Цена:  25.00 лв.
Коментар на Административнопроцесуалния кодекс
Александър Еленков, проф. д-р Кино Лазаров, проф. Емилия Къндева
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Цена:  16.00 лв.
Прокурорът в административния процес
Светла Янкулова
Цена:  13.00 лв.
Мнения на посетители
 

Ако искаш да си първият дал мнение за тази книга, направи го сега!

Твоето име:
Тип:
e-mail:
Мнение:
 
Важна информация!
Мненията, които най-добре описват книгата, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.
Закупилите тази книга, купуват също
Българско гражданско процесуално право - книга

Българско гражданско процесуално право


Живко Сталев, Анелия Мингова, Огнян Стамболиев, Валентина Попова, Ружа Иванова

Сиела
Цена:  88.00 лв.
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Десето преработено и допълнено издание. Второ по действащия ГПК. ... Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС, наложиха актуализиране на материята. ​​Учебникът по Граждански процес е обучил и ръководил поколения български юристи, поради което и в настоящото издание е запазена максимално структурата на предишните издания, като там, където уредбата се е променила съществено, е променена и структурата на учебника, следвайки структурата и систематичната уредба на ...
Вписванията по вещното право. Научно-приложен анализ. Практически проблеми и решения. Съдебна практика - книга

Вписванията по вещното право. Научно-приложен анализ. Практически проблеми и решения. Съдебна практика


Ивайло Василев

Нова звезда
Цена:  32.00 лв.
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
"Чрез реализацията на настоящия труд си поставям за основна цел да направя опит за съставяне на монографично изследване, посветено на вписванията по българското вещно право. За да реализирам тази цел, поставям си три основни задачи: да анализирам материалните и процесуалните норми на института на вписването; да обобщя и анализирам аргументите и изводите на авторите в българската правна доктрина; да направя опит да обобщя и анализирам в разумни граници изводите от съдебната практика. За да изпълня тези задачи, в следващите редове поставям акцент на ключовите въпроси на института. Първо, анализирам общите ...
Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България - книга

Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България


Стоян Ставру

Сиела
Цена:  24.90 лв.
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Според действащото българско законодателство неимуществените, известни още като "морални", вреди се обезщетяват "по справедливост". Използването на толкова съпротивляващо се срещу всякаква дефиниция философско понятие като справедливостта, за да се осигури действието на една по правило ориентирана към практиката правна норма, създава сериозно напрежение в процеса на правоприлагане. Именно въпросите, продукт на това напрежение, са разгледани в настоящата книга, като това е направено в контекста на законовото изискване за създаване на методика за определяне размера на обезщетенията за неимуществени вреди ...
Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс - книга

Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс


Красимир Влахов

Сиби
Цена:  18.00 лв.
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Второ издание. ... След влизането в сила на "Граждански процесуален кодекс" в практиката възникнаха много въпроси, свързани с прилагането му. Тази книга, представляваща тематичен коментар на новото в гражданския процес, обхваща най-важните и актуални проблеми в материята. Изложението систематично следва структурата на ГПК, с акцент върху анализа на най-важните процесуални институти. В това допълнено и актуализирано издание са взети предвид измененията на ГПК, а най-новата съдебна практика е анализирана и систематизирана. Книгата е с определена практическа насоченост и представлява интерес за всеки, който се ...
Многоезичен тематичен речник на европейската интеграция - книга

Многоезичен тематичен речник на европейската интеграция


Колибри
Цена:  45.00 лв.
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Днешна Европа в 50 тематични области на четири езика. ... Този речник с четири словника (български, английски, френски и немски) е предназначен за специализирана и широка публика: държавни служители в централната и в местната администрация; работещи в структурите на европейските институции и в неправителствени организации (НПО); експерти по европейски проекти; изследователи на процесите на европейското обединение; преводачи; журналисти; преподаватели, студенти, ученици. Речникът е ценно справочно издание, което предлага: 508 страници, посветени на теми от политическия, икономическия, социалния и културния ...
Правно положение на нотариуса и нотариалната камара - книга

Правно положение на нотариуса и нотариалната камара


Красимир Димитров

Сиела
Цена:  15.00 лв.
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Първата част от изложението е посветена на термина "нотариално право" и неговите различни значения, историческото развитие на българското нотариално право и особеностите на обективното нотариално право след нотариалната реформа. Втората, най-голяма по обем част, са анализирани всички въпроси свързани с правното положение на нотариуса - понятието за нотариус, придобиване, загубване и възстановяване на нотариалната правоспособност, нейното съдържание. Разгледани са проблемите, свързани с нотариалната кантора, служебния архив на нотариуса, помощник-нотариуса и неговите служители. Специално внимание е обърнато на ...
Унищожаемост на договорите поради грешка - книга

Унищожаемост на договорите поради грешка


Ангел Шопов

Сиби
Цена:  15.00 лв.
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Първо издание. ... На вниманието на читателя се предлага първото цялостно съвременно и самостоятелно изследване у нас на грешката като основание за унищожаемост на договорите. Съчинението е посветено главно на два ключови проблема - понятието за грешка и начините за определяне на нейната правна значимост. Не са оставени без внимание и други важни въпроси като понятието за порок на волята, преценката за нищожност при претендирана унищожаемост на договора, съществената грешка, видовете грешки и други. Проблематиката е класическа за гражданското право. По него практиката е формирала определени изводи, които са "сверени& ...
Обезпечение на иска - книга

Обезпечение на иска


Силвия Спасова

Сиби
Цена:  18.00 лв.
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Книгата представлява първото самостоятелно изследване по въпросите на обезпечението на иска. Тя е посветена на проблемите на производството по допускане, отмяна и замяна на обезпечението. Анализът на действащата нормативна уредба и съдебна практика е извършен на основата на исторически преглед и широко сравнително-правно проучване на института в държави, принадлежащи към различни правни системи (Русия, Германия, Англия, САЩ). Изследвани са конкретните проявления на обезпечителната нужда с оглед на вида на иска, обстоятелствата, изключващи обезпечителната нужда, и необходимостта от обосноваването и доказването ѝ. ...
Търсене
Книги
Раници, учебници и помагала
Намаление на хиляди книги