store.bg - бързо, лесно и удобно
store.bg - бързо, лесно и удобно!
Използваме бисквитки, за да осигурим възможно най-доброто преживяване в нашия уебсайт. За да работи store.bg правилно е необходимо съгласие с употребата им!
Детайлни настройки
Съгласен съм с бисквитките
Грижа за клиента   |   За контакти
Начало   Книги    Право и юридическа литература    Закони и сборници    Закон за задълженията и договорите....
Начало   Книги    ...    Закони и сборници  
Търсене
Хиляди книги на
супер изгодни цени
Книги
Списания

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Част 5: Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63 - 98)


Константин Кунчев

Цена:  25.00 лв.
Цена за доставка за гр. София - 2.90 лв.
Безплатна доставка за София при поръчка над 50 лв.
За цена и срок извън гр. София кликни тук.
Тази книга може да бъде доставена в дните:
Петък 28-02-2020 г. или
Понеделник 02-03-2020 г.
Продукт#219195
ВидКнига
НаличностДа, на склад при доставчик
Физически е наличен при доставчик на store.bg
Издадена2018 г.
ИздателствоСиби
Категории
КорицаМека
Страници504
Размери16.50 / 23.50 / 2.50 cm
Тегло0.798 kg
EAN9786192260750
ISBN9786192260750
Описание
В сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област. Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952 - 2017 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.

В петата от тематично обособените части подробно се обръща внимание на действията на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63 - 98 ЗЗД).

Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми.

Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

В сборника ще намерите:
 • постановления на Пленума на ВС;
 • тълкувателни решения;
 • решения по чл. 290 ГПК;
 • други съдебни актове.
Съдържание
Действия на задълженията
 • Изпълнение
  • Член 63. Добросъвестност при изпълнението
  • Член 64. Задължение за средно качество при родовите вещи
  • Член 65. Даване вместо изпълнение
  • Член 66. Изпълнение на части
  • Член 68. Местоизпълнение
  • Член 69. Изискуемост на задължението
  • Член 70. Срок на изпълнение
  • Член 71. Предсрочна изискуемост
   • Предсрочна изиску­емост при банков кре­дит
   • Изискуемо ли е взе­ма­не­то, чиято пред­сроч­на изиску­емост не е би­ла обя­ве­на на длъж­ни­ка пре­ди по­да­ва­не на за­явле­нието за из­да­ва­не на за­по­вед за изпъл­не­ние от банка­та
   • Предсрочна изиску­емост при кре­дит, пре­доста­вен от не­банко­ва ин­сти­ту­ция
   • Начини на връч­ва­не на уве­дом­ле­ние за пред­сроч­на изиску­емост
   • Какъв е обе­мът на дъл­жи­мо­то при настъ­пи­ла пред­сроч­на изиску­емост
   • Необходимо ли е съ­об­ща­ва­не на пред­сроч­на­та изиску­емост на со­ли­дар­ния съд­лъж­ник и по­ръ­чи­те­ля
  • Член 72. Пресмятане на срокове
  • Член 73. Изпълнение от трето лице
  • Член 74. Суброгация
  • Член 75. Изпълнение на кредитора или на овластено от него лице
   • Плащане по банко­ва смет­ка
  • Член 76. Изпълнение при мно­жест­во за­дъл­же­ния
  • Член 77. Разписка при изпъл­не­ние
  • Член 78. Разноски по изпъл­не­нието
 • Неизпълнение
  • Член 79. Съотношение меж­ду ре­ал­но­то изпъл­не­ние, обез­ще­те­нието за за­ба­ва и ком­пен­са­тор­но­то обез­ще­те­ние
   • Процесуални въпро­си
  • Член 80. Заместими задължения
  • Член 81. Обективна невъзможност за изпълнение
   • Непреодолима си­ла
   • Непреодолима си­ла в прак­ти­ка­та на Съда на Европейския съ­юз
   • Стопанска не­по­но­си­мост
  • Член 82. Обезщетение при неизпълнен договор
   • Претърпени вре­ди
   • Пропуснати пол­зи
   • Вреди при не­изпъл­не­ние на за­дъл­же­нието за прехвър­ля­не на соб­ст­ве­ност­та
   • Пропуснати пол­зи при за­ба­ва на из­вър­шен строеж на сгра­да или ре­монт
   • Пропуснати пол­зи при тър­гов­ска дейност
   • Предвидими и непред­ви­ди­ми вре­ди
   • Неимуществени вре­ди при не­изпъл­не­ние на до­го­вор
  • Член 83. Намаляване и отпадане на обезщетението
   • Общи пред­постав­ки и при­лож­но по­ле
   • Подлежи ли на на­ма­ля­ва­не не­устойка­та, уго­во­ре­на в тър­гов­ска или граж­дан­ска сдел­ка, на ос­но­ва­ние чл. 83 ЗЗД
  • Член 84. Падеж на задължението
  • Член 85. Забава на длъжника
  • Член 86. Законна лихва за забава на парично задължение
   • Дължи ли се лихва за за­ба­ва на не­па­рич­но за­дъл­же­ние
   • Давността при за­кон­на­та лихва
   • Начин на пре­дя­вя­ва­не на за­кон­на­та лихва
   • Присъждане на за­кон­на­та лихва вър­ху пре­тен­ди­ра­но обез­ще­те­ние, до­ка­то де­ло­то е ви­ся­що
   • Капитализиране и ана­то­ци­зъм
  • Член 87. Право на разваляне
   • Предпоставки за раз­ва­ля­не на двустран­ни до­го­во­ри
   • Начин на упраж­ня­ва­не на пра­во­то на из­вън­съ­деб­но раз­ва­ля­не
   • Разваляне на до­го­вор за из­ра­бот­ка
   • Разваляне на пред­ва­ри­те­лен до­го­вор
   • Разваляне на до­го­вор за по­ръч­ка
   • Разваляне на до­го­вор за наем и ли­зинг
   • Разваляне на до­го­вор за арен­да
   • Разваляне по съ­де­бен ред
   • Допустим ли е иск за раз­ва­ля­не на до­го­вор за про­даж­ба, в слу­чай че ку­пу­ва­чът е съ­деб­но отстра­нен
   • Значителност на не­изпъл­не­нието
   • Погасяване по дав­ност на пра­во­то на раз­ва­ля­не
  • Член 88. Последици от развалянето
   • Защитно дейст­вие на впис­ва­не­то на иско­ва­та мол­ба
  • Член 89. Разваляне по право
  • Член 90. Възражение за неизпълнен договор
  • Член 91. Право на задържане
  • Член 92. Неустойка
   • Същност на не­устойка­та, функ­ции и ви­до­ве
   • Акцесорност на не­устойка­та
   • Уговорката за не­устой­ка в пред­ва­ри­тел­ния до­го­вор прекра­тя­ва ли се със сключ­ва­не­то на окон­ча­тел­ния до­го­вор
   • Дължи ли се лихва за за­ба­ва, при по­ло­же­ние че е уго­во­ре­на не­устой­ка
   • Дължи ли се лихва за за­ба­ва вър­ху за­дъл­же­ние за не­устой­ка за за­ба­ва
   • Допустимо ли е ку­му­ли­ра­не­то на не­устой­ка за за­ба­ва и лихва за за­ба­ва за не­изпъл­не­ние на едно и съ­що глав­но за­дъл­же­ние
   • Нищожност на не­устойка­та
   • Нищожност на не­устойка­та по­ра­ди про­ти­во­ре­чие с добри­те нра­ви
   • Размерът на не­устойка­та при потре­би­тел­ски до­го­во­ри
   • Неустойка, из­ли­за­ща из­вън при­съ­щи­те си функ­ции
   • Следи ли съ­дът слу­жеб­но за ни­щож­ност на не­устойка­та
   • Намаляване на не­устойка­та по­ра­ди пре­ко­мер­ност
   • Критерии за опре­де­ля­не на не­устойка­та ка­то пре­ко­мер­на и те­жест на до­каз­ва­не
   • Може ли съ­дът да на­ма­ля­ва не­устойка­та слу­жеб­но
   • Може ли да се упраж­ни пра­во­то по чл. 92, ал. 2 ЗЗД с иск
   • Съотношение на чл. 92, ал. 2 ЗЗД с чл. 309 ТЗ
   • Възможно ли е на­ма­ля­ва­не на не­устойка­та, след ка­то е би­ла изпла­те­на или при одобре­на спо­год­ба
   • Допустимо ли е на­ма­ля­ва­не на за­ко­но­ва не­устой­ка
   • При уго­во­ре­на не­устой­ка за пъл­но не­изпъл­не­ние, дъл­жи ли се та­ка­ва, ко­га­то е на­ли­це частич­но, не­ка­чест­ве­но или за­ба­ве­но изпъл­не­ние
   • Дължи ли се не­устой­ка за за­ба­ва по чл. 92, ал. 1 ЗЗД, ко­га­то до­го­во­рът е раз­ва­лен по­ра­ди ви­нов­но не­изпъл­не­ние на длъж­ни­ка
   • Допустим ли е иск за не­устой­ка, която се пре­тен­ди­ра за пе­риод след пре­дя­вя­ва­не на иска до пла­ща­не на съ­от­вет­но­то за­дъл­же­ние
   • Давностен срок при взе­ма­нията за не­устой­ка
  • Член 93. Задатък
   • Съпоставка на за­да­тъ­ка и от­мет­ни­на­та
   • Допустимо ли е на­ред със за­дъл­же­ние за връ­ща­не на за­да­тък в двоен раз­мер ку­му­ла­тив­но да се дъл­жи и не­устой­ка
   • Може ли да се уго­во­ри раз­мер на за­да­тъ­ка над по­со­че­ния в за­ко­на двоен раз­мер
   • Подлежи ли за­да­тъ­кът на на­ма­ля­ва­не по­ра­ди пре­ко­мер­ност
   • Кога пла­те­ният аванс има зна­че­ние на за­да­тък
   • С как­ва дав­ност се по­га­ся­ва взе­ма­не­то за за­да­тък
  • Член 94. Забрана за ограничаване на отговорността
 • Забава на кредитора
  • Член 95. Забава на кредитора
  • Член 96. Последици от забавата на кредитора
  • Член 97. Възможност на длъжника за освобождаване от задължението за предаване на пари или вещ
  • Член 98. Възможност на длъжника да се откаже от договора, ако задължението е за действие
Рейтинг
Рейтинг: 10.00 / 4 гласа 
За да оцените книгата "Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика : Част 5: Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63 - 98)", изберете цифрата отговаряща на Вашата оценка по десетобалната система:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Други интересни предложения
Етажна собственост 2019 -
Етажна собственост 2019
Сиби
Цена:  4.90 лв.
Мнения на посетители
 

Ако искате да сте първият дал мнение за тази книга, направете го сега!

Вашето име:
Тип:
e-mail:
Мнение:
 
Важна информация!
Мненията, които най-добре описват книгата, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видите всички останали мнения, моля натиснете бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.
Закупилите тази книга, купуват също
Трудната диктовка за начален етап на образование : Помагало по български език за 1., 2., 3. и 4. клас - Весела Кръстева - книга

Трудната диктовка за начален етап на образование
Помагало по български език за 1., 2., 3. и 4. клас


Весела Кръстева

Маре
Цена:  9.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Звукови промени, правопис Текстове за диктовка Критерии за оценка Оценяване по PISA ... Настоящото учебното помагало на д-р Весела Кръстева е предназначено за учениците от 1. до 4. клас. "Трудната диктовка" помага на учениците да изградят усет за правилна, ясна и точна писмена реч. Учебното помагало предлага разнообразни по жанр текстове за диктовка, чрез които системно могат да се проверяват езиковите компетентности на учениците, да се коригират допуснатите правописни грешки и да се оценяват писмените работи съобразно изискванията на МОМН за външно оценяване по формата на PISA. Книгата съдържа: ...
Голямата ваканция с умните дребосъчета: Учебно помагало след 1. клас - Любен Витанов, Евтимия Манчева, Севдалина Витанова, Минка Кирилова, Маргарита Тороманова - книга

Голямата ваканция с умните дребосъчета: Учебно помагало след 1. клас


Любен Витанов, Евтимия Манчева, Севдалина Витанова, Минка Кирилова, Маргарита Тороманова

Рива
Цена:  8.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Продуктът е представен с видео материали
Продуктът е представен с вътрешни страници
Текстове, задачи и практически дейности. ... С "Голямата ваканция" лятото е щастливо преживяване за учениците след 1. клас с любими и непознати герои. Десет художествени произведения за деца от български и чужди автори - стихотворения, разкази, приказки и басни, откъси от повести и романи, провокират интерес към четенето. Всеки ден със забавни и систематични задачи учениците четат, учат, рисуват, решават загадки, изработват изделия и подготвят различни изненади за тези, които обичат. Разнообразни дейности се осъществяват съвместно със семейството и с приятели. Илюстрациите ги представят завладяващо, интригуващо ...
Вълшебно лято: весела ваканционна книжка след 1. клас - П. Кокудева, Румяна Танкова, Ангелина Манова, Ю. Гарчева, Поли Рангелова, Соня Рачева, Р. Топалска - книга

Вълшебно лято: весела ваканционна книжка след 1. клас


П. Кокудева, Румяна Танкова, Ангелина Манова, Ю. Гарчева, Поли Рангелова, Соня Рачева, Р. Топалска

Просвета
Цена:  5.90 лв.
Продуктът е представен с вътрешни страници
"Моят кора_ потъна. Попаднах на с_мотен остро_. Той прилича на триъгълник. Измъчва ме гла_. Много се стр_хувам. Спасете ме! Робинзон" С това писмо в бутилка с изтрити от водни пръски букви започват приключенията във "Вълшебно лято" - весела ваканционна книжка след 1. клас. Въвлечени непринудено в морския екшън, децата трябва да попълнят изтритите букви в писмото на Робинзон. Книжката е част от нова поредица помагала на издателство "Просвета" за лятната ваканция. Тя предоставя прекрасни възможности за интересно и увлекателно затвърдяване на изученото в клас. След морските приключения ...
Готови за училище. Тестови и развиващи задачи за деца в предучилищна възраст и 1. клас - част 1 - Надя Симеонова - книга

Готови за училище. Тестови и развиващи задачи за деца в предучилищна възраст и 1. клас - част 1


Надя Симеонова


 

Цена:  19.90 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Задачите и упражненията са предназначени да развиват психическите и познавателните процеси и умения, които са най-важни за бъдещите първокласници. Могат да се ползват от учители, родители и всички, които се интересуват и вълнуват от работата в предучилищните групи. Задачите са апробирани в практиката и са доказано ефективни и развиващи. Могат да се използват за диагностика на знанията и уменията на детето преди постъпването му в училище. Задачите от помагалото са в помощ при подготовката за конкурсни учебни заведения като "Шилер", "Алианс", НУКК и др. ...
Сборник по математика за 1. клас - Владимира Ангелова, Катя Георгиева, Жана Колева - книга

Сборник по математика за 1. клас
По учебната програма за 2019/2020 г.


Владимира Ангелова, Катя Георгиева, Жана Колева

Просвета Плюс
Цена:  9.90 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Продуктът е представен с вътрешни страници
Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... Сборникът е съобразен с учебника по математика от комплекта "Голямото приключение" на "Просвета плюс". Той е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците. Включените задачи, поднесени достъпно и забавно, дават възможност както за затвърдяване на придобитите знания и умения, така и за надграждането им в практически ситуации. Чрез тях учениците ще могат още по-уверено да: събират и изваждат числата до 20 и десетиците до 100; решават текстови задачи, зададени по различни ...
Играя и уча. Концентрация за трета подготвителна възрастова група - книга

Играя и уча. Концентрация за трета подготвителна възрастова група


Просвета
Цена:  4.90 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
"Концентрация за трета подготвителна група" предлага интересни и забавни упражнения и загадки за целенасочено стимулиране на възприятията и концентрацията при децата, които се подготвят за първия учебен ден. Докато търсят разлики в картинките, оцветяват, рисуват, проследяват и намират пътя в лабиринта, децата се учат да съсредоточават вниманието си, приемат и запомнят информация с всичките си сетива. А ако много се затруднят, могат да погледнат отговора на гърба на страницата. Книжката включва в играта и ученето и родителите и създава приятна и весела атмосфера у дома. Съвместно издание с издателство " ...
Готови за училище. Тестови и развиващи задачи за деца в предучилищна възраст и 1. клас - част 2 - Надя Симеонова - книга

Готови за училище. Тестови и развиващи задачи за деца в предучилищна възраст и 1. клас - част 2
По учебната програма за 2019/2020 г.


Надя Симеонова


 

Цена:  19.90 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... Тази книга е за всички деца в предучилищна възраст и първи клас, както и за техните родители и учители. Тя съдържа разнообразни тестови задачи и упражнения за развиване на познавателните способности на бъдещите първокласници. Това са процесите, свързани с фината моторика, вниманието, звуковото и пространствено ориентиране, математическите умения, логическото и творческо мислене. Представени са и два тестови варианта, чрез които може да се измерят т.нар. "входно и изходно ниво". Те са полезен инструмент за учители и родители, които могат да направят ...
Наказателен кодекс 2019 - книга

Наказателен кодекс 2019


Сиби
Цена:  7.10 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
14. актуализирано издание към 26 февруари 2019 г. ... В това издание на сборника са отразени промените в "Наказателния кодекс", приети от Народното събрание на 13 декември 2018 г., повторно приети на 16 януари 2019 г. Сборникът съдържа "Наказателния кодекс" с последните му изменения и извлечения от закони, с които е изменян и допълван. Поместени са и "Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списъкът на вещите, които не подлежат на конфискация. Текстовете са ...
Околен свят за 1. клас - Емилия Василева, Силвия Цветанска - книга

Околен свят за 1. клас
По учебната програма за 2019/2020 г.


Емилия Василева, Силвия Цветанска

Просвета Плюс
Цена:  5.33 лв.
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Одобрен със заповед № РД 09 - 1579 / 08.02.2017 г. ... Учебникът по околен свят за 1. клас на издателство "Просвета Плюс" е богато илюстриран и напълно отговоря на новите тенденции в обучението. Той предлага иновативна система за изграждане на предвидените в учебната програма компетентности. Заложени са разнообразни учебни задачи и дейности с практическа ориентация, които позволяват диференцирано обучение според равнището на учениците. Учебното съдържание помага на първокласниците да възприемат социалния и природния свят в интегративна връзка и да осмислят ...
Сборник съдебна практика по граждански и търговски дела на Върховния касационен съд на Република България 2008 - 2018 г. - част 2 - книга

Сборник съдебна практика по граждански и търговски дела на Върховния касационен съд на Република България 2008 - 2018 г. - част 2


Нова звезда
Цена:  35.00 лв.
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Съставители: Владимир Тодоровски и Симеон Тасев. ... Сборникът включва съдебна практика по граждански и търговски дела на Върховния касационен съд на Република България, приета през периода 2008 - 2018 г. Действащото у нас гражданско законодателство, една част от което е прието преди повече от шестдесет години, постави пред съдебната практика редица въпроси при неговото правоприлагане. Срещаните неясноти и затруднения бяха преодоляни чрез творческото тълкуване на законите от Върховния касационен съд. Законосъобразното адаптиране на съответните разпоредби на закона към социалните потребности допринесе и за правилното ...
Досъдебното производство по НПК - Маргарита Чинова - книга

Досъдебното производство по НПК


Маргарита Чинова

Сиела
Цена:  35.00 лв.
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Теория и практика. ... Езикът, на който е написана книгата, е лесен за четене и това спомага за бързото усвояване на материята. А това го прави незаменимо помагало не само за студентите по право, но и за всички, които работят по или се интересуват от проблемите на Досъдебното производство. ...
Предизвикай: Вещното право! 1961 - 2019 - Стоян Ставру - книга

Предизвикай: Вещното право! 1961 - 2019


Стоян Ставру

Сиела
Цена:  45.00 лв.
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Луксозно издание. Книга от поредицата "Предизвикай правото!" на издателство Сиела. ... Настоящото луксозно издание съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка със Закона за собствеността. "Тълковникът" съдържа актове от период от близо 60 години, които са систематизирани съобразно главите на ЗС. Актовете са оформени и по традиционния за поредицата "Предизвикай: Съдебната практика!" начин - с ясно открояване на поставения пред съда въпрос и на дадения отговор. В това издание от поредицата е добавен и богат ...

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Част 5: Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63 - 98)


Константин Кунчев

Поръчай през телефона си сега.
Лесно е!
Цена:  25.00 лв.
Цена за доставка за гр. София - 2.90 лв.
Безплатна доставка за София при поръчка над 50 лв.
За цена и срок извън гр. София кликни тук.
Тази книга може да бъде доставена в дните:
Петък 28-02-2020 г. или
Понеделник 02-03-2020 г.
Продукт#219195
ВидКнига
НаличностДа, на склад при доставчик
Физически е наличен при доставчик на store.bg
Издадена2018 г.
ИздателствоСиби
Категории
КорицаМека
Страници504
Размери16.50 / 23.50 / 2.50 cm
Тегло0.798 kg
EAN9786192260750
ISBN9786192260750
Описание
В сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област. Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952 - 2017 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.

В петата от тематично обособените части подробно се обръща внимание на действията на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63 - 98 ЗЗД).

Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми.

Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

В сборника ще намерите:
 • постановления на Пленума на ВС;
 • тълкувателни решения;
 • решения по чл. 290 ГПК;
 • други съдебни актове.
Съдържание
Действия на задълженията
 • Изпълнение
  • Член 63. Добросъвестност при изпълнението
  • Член 64. Задължение за средно качество при родовите вещи
  • Член 65. Даване вместо изпълнение
  • Член 66. Изпълнение на части
  • Член 68. Местоизпълнение
  • Член 69. Изискуемост на задължението
  • Член 70. Срок на изпълнение
  • Член 71. Предсрочна изискуемост
   • Предсрочна изиску­емост при банков кре­дит
   • Изискуемо ли е взе­ма­не­то, чиято пред­сроч­на изиску­емост не е би­ла обя­ве­на на длъж­ни­ка пре­ди по­да­ва­не на за­явле­нието за из­да­ва­не на за­по­вед за изпъл­не­ние от банка­та
   • Предсрочна изиску­емост при кре­дит, пре­доста­вен от не­банко­ва ин­сти­ту­ция
   • Начини на връч­ва­не на уве­дом­ле­ние за пред­сроч­на изиску­емост
   • Какъв е обе­мът на дъл­жи­мо­то при настъ­пи­ла пред­сроч­на изиску­емост
   • Необходимо ли е съ­об­ща­ва­не на пред­сроч­на­та изиску­емост на со­ли­дар­ния съд­лъж­ник и по­ръ­чи­те­ля
  • Член 72. Пресмятане на срокове
  • Член 73. Изпълнение от трето лице
  • Член 74. Суброгация
  • Член 75. Изпълнение на кредитора или на овластено от него лице
   • Плащане по банко­ва смет­ка
  • Член 76. Изпълнение при мно­жест­во за­дъл­же­ния
  • Член 77. Разписка при изпъл­не­ние
  • Член 78. Разноски по изпъл­не­нието
 • Неизпълнение
  • Член 79. Съотношение меж­ду ре­ал­но­то изпъл­не­ние, обез­ще­те­нието за за­ба­ва и ком­пен­са­тор­но­то обез­ще­те­ние
   • Процесуални въпро­си
  • Член 80. Заместими задължения
  • Член 81. Обективна невъзможност за изпълнение
   • Непреодолима си­ла
   • Непреодолима си­ла в прак­ти­ка­та на Съда на Европейския съ­юз
   • Стопанска не­по­но­си­мост
  • Член 82. Обезщетение при неизпълнен договор
   • Претърпени вре­ди
   • Пропуснати пол­зи
   • Вреди при не­изпъл­не­ние на за­дъл­же­нието за прехвър­ля­не на соб­ст­ве­ност­та
   • Пропуснати пол­зи при за­ба­ва на из­вър­шен строеж на сгра­да или ре­монт
   • Пропуснати пол­зи при тър­гов­ска дейност
   • Предвидими и непред­ви­ди­ми вре­ди
   • Неимуществени вре­ди при не­изпъл­не­ние на до­го­вор
  • Член 83. Намаляване и отпадане на обезщетението
   • Общи пред­постав­ки и при­лож­но по­ле
   • Подлежи ли на на­ма­ля­ва­не не­устойка­та, уго­во­ре­на в тър­гов­ска или граж­дан­ска сдел­ка, на ос­но­ва­ние чл. 83 ЗЗД
  • Член 84. Падеж на задължението
  • Член 85. Забава на длъжника
  • Член 86. Законна лихва за забава на парично задължение
   • Дължи ли се лихва за за­ба­ва на не­па­рич­но за­дъл­же­ние
   • Давността при за­кон­на­та лихва
   • Начин на пре­дя­вя­ва­не на за­кон­на­та лихва
   • Присъждане на за­кон­на­та лихва вър­ху пре­тен­ди­ра­но обез­ще­те­ние, до­ка­то де­ло­то е ви­ся­що
   • Капитализиране и ана­то­ци­зъм
  • Член 87. Право на разваляне
   • Предпоставки за раз­ва­ля­не на двустран­ни до­го­во­ри
   • Начин на упраж­ня­ва­не на пра­во­то на из­вън­съ­деб­но раз­ва­ля­не
   • Разваляне на до­го­вор за из­ра­бот­ка
   • Разваляне на пред­ва­ри­те­лен до­го­вор
   • Разваляне на до­го­вор за по­ръч­ка
   • Разваляне на до­го­вор за наем и ли­зинг
   • Разваляне на до­го­вор за арен­да
   • Разваляне по съ­де­бен ред
   • Допустим ли е иск за раз­ва­ля­не на до­го­вор за про­даж­ба, в слу­чай че ку­пу­ва­чът е съ­деб­но отстра­нен
   • Значителност на не­изпъл­не­нието
   • Погасяване по дав­ност на пра­во­то на раз­ва­ля­не
  • Член 88. Последици от развалянето
   • Защитно дейст­вие на впис­ва­не­то на иско­ва­та мол­ба
  • Член 89. Разваляне по право
  • Член 90. Възражение за неизпълнен договор
  • Член 91. Право на задържане
  • Член 92. Неустойка
   • Същност на не­устойка­та, функ­ции и ви­до­ве
   • Акцесорност на не­устойка­та
   • Уговорката за не­устой­ка в пред­ва­ри­тел­ния до­го­вор прекра­тя­ва ли се със сключ­ва­не­то на окон­ча­тел­ния до­го­вор
   • Дължи ли се лихва за за­ба­ва, при по­ло­же­ние че е уго­во­ре­на не­устой­ка
   • Дължи ли се лихва за за­ба­ва вър­ху за­дъл­же­ние за не­устой­ка за за­ба­ва
   • Допустимо ли е ку­му­ли­ра­не­то на не­устой­ка за за­ба­ва и лихва за за­ба­ва за не­изпъл­не­ние на едно и съ­що глав­но за­дъл­же­ние
   • Нищожност на не­устойка­та
   • Нищожност на не­устойка­та по­ра­ди про­ти­во­ре­чие с добри­те нра­ви
   • Размерът на не­устойка­та при потре­би­тел­ски до­го­во­ри
   • Неустойка, из­ли­за­ща из­вън при­съ­щи­те си функ­ции
   • Следи ли съ­дът слу­жеб­но за ни­щож­ност на не­устойка­та
   • Намаляване на не­устойка­та по­ра­ди пре­ко­мер­ност
   • Критерии за опре­де­ля­не на не­устойка­та ка­то пре­ко­мер­на и те­жест на до­каз­ва­не
   • Може ли съ­дът да на­ма­ля­ва не­устойка­та слу­жеб­но
   • Може ли да се упраж­ни пра­во­то по чл. 92, ал. 2 ЗЗД с иск
   • Съотношение на чл. 92, ал. 2 ЗЗД с чл. 309 ТЗ
   • Възможно ли е на­ма­ля­ва­не на не­устойка­та, след ка­то е би­ла изпла­те­на или при одобре­на спо­год­ба
   • Допустимо ли е на­ма­ля­ва­не на за­ко­но­ва не­устой­ка
   • При уго­во­ре­на не­устой­ка за пъл­но не­изпъл­не­ние, дъл­жи ли се та­ка­ва, ко­га­то е на­ли­це частич­но, не­ка­чест­ве­но или за­ба­ве­но изпъл­не­ние
   • Дължи ли се не­устой­ка за за­ба­ва по чл. 92, ал. 1 ЗЗД, ко­га­то до­го­во­рът е раз­ва­лен по­ра­ди ви­нов­но не­изпъл­не­ние на длъж­ни­ка
   • Допустим ли е иск за не­устой­ка, която се пре­тен­ди­ра за пе­риод след пре­дя­вя­ва­не на иска до пла­ща­не на съ­от­вет­но­то за­дъл­же­ние
   • Давностен срок при взе­ма­нията за не­устой­ка
  • Член 93. Задатък
   • Съпоставка на за­да­тъ­ка и от­мет­ни­на­та
   • Допустимо ли е на­ред със за­дъл­же­ние за връ­ща­не на за­да­тък в двоен раз­мер ку­му­ла­тив­но да се дъл­жи и не­устой­ка
   • Може ли да се уго­во­ри раз­мер на за­да­тъ­ка над по­со­че­ния в за­ко­на двоен раз­мер
   • Подлежи ли за­да­тъ­кът на на­ма­ля­ва­не по­ра­ди пре­ко­мер­ност
   • Кога пла­те­ният аванс има зна­че­ние на за­да­тък
   • С как­ва дав­ност се по­га­ся­ва взе­ма­не­то за за­да­тък
  • Член 94. Забрана за ограничаване на отговорността
 • Забава на кредитора
  • Член 95. Забава на кредитора
  • Член 96. Последици от забавата на кредитора
  • Член 97. Възможност на длъжника за освобождаване от задължението за предаване на пари или вещ
  • Член 98. Възможност на длъжника да се откаже от договора, ако задължението е за действие
Книги от поредицата "Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика"
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Част 6: Прехвърляне и погасяване на задълженията. Солидарност (чл. 99 - 132)

Константин Кунчев
Цена:  26.00 лв.
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Част 4: Неоснователно обогатяване. Водене на чужда работа без пълномощие (чл. 55 - 62)

Константин Кунчев
Цена:  24.00 лв.
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Част 3: Непозволено увреждане (чл. 45 - 54)

Константин Кунчев
Цена:  25.00 лв.
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Част 2: Недействителност на договорите. Представителство. Едностранни волеизявления (чл. 26 - 44)

Константин Кунчев
Цена:  25.00 лв.
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Част 1: Сключване и действие на договорите (чл. 1 - 25)

Константин Кунчев
Цена:  14.00 лв.
Още книги от поредицата "Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика"
Книги от Константин Кунчев
Предизвикай: Несъстоятелността!
Н. Маданска, Д. Недев, Д. М. Иванов, Т. Евгениева, Н. Павлевчев, С. Балджиева, С. Ставру, Е. Попхлебарова, Р. Неков, С. Тихолов, К. Кунчев, П. Топуров
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Цена:  27.00 лв.
Още книги от Константин Кунчев
Други интересни предложения
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Част 6: Прехвърляне и погасяване на задълженията. Солидарност (чл. 99 - 132)

Константин Кунчев
Цена:  26.00 лв.
Предизвикай: Несъстоятелността!
Н. Маданска, Д. Недев, Д. М. Иванов, Т. Евгениева, Н. Павлевчев, С. Балджиева, С. Ставру, Е. Попхлебарова, Р. Неков, С. Тихолов, К. Кунчев, П. Топуров
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Цена:  27.00 лв.
Международно частно право - част 1
Цена:  14.50 лв.
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Част 3: Непозволено увреждане (чл. 45 - 54)

Константин Кунчев
Цена:  25.00 лв.
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Част 2: Недействителност на договорите. Представителство. Едностранни волеизявления (чл. 26 - 44)

Константин Кунчев
Цена:  25.00 лв.
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Част 1: Сключване и действие на договорите (чл. 1 - 25)

Константин Кунчев
Цена:  14.00 лв.
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Част 4: Неоснователно обогатяване. Водене на чужда работа без пълномощие (чл. 55 - 62)

Константин Кунчев
Цена:  24.00 лв.
Трудово право 2018
Васил Мръчков
Цена:  55.00 лв.
Вещно право
Владимир Петров, Методи Марков
Цена:  13.90 лв.
Етажна собственост 2019
Цена:  4.90 лв.
Назад към "Закони и сборници"
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика : Част 6: Прехвърляне и погасяване на задълженията. Солидарност (чл. 99 - 132) - Константин Кунчев -
В сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за ...
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика : Част 4: Неоснователно обогатяване. Водене на чужда работа без пълномощие (чл. 55 - 62) - Константин Кунчев -
В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на ...
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика : Част 3: Непозволено увреждане (чл. 45 - 54) - Константин Кунчев -
В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на ...
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика : Част 2: Недействителност на договорите. Представителство. Едностранни волеизявления (чл. 26 - 44) - Константин Кунчев -
В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на ...
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика : Част 1: Сключване и действие на договорите (чл. 1 - 25) - Константин Кунчев -
В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на ...
Предизвикай: Несъстоятелността! - Н. Маданска, Д. Недев, Д. М. Иванов, Т. Евгениева, Н. Павлевчев, С. Балджиева, С. Ставру, Е. Попхлебарова, Р. Неков, С. Тихолов, К. Кунчев, П. Топуров -
Книга от поредицата "Предизвикай правото!" на издателство Сиела. : Настоящият сборник ...
Вилма Младенова
Безплатна доставка за София, 2.90 за провинцията!
Намаление на хиляди книги
Мартеници